Spring naar de content

De coalitie van Daan Spaargaren (Waterlandstichting): PvdA-VVD-D66-GroenLinks

Daan Spaargaren heeft als lid van de progressieve Waterlandstichting een duidelijke voorkeur voor een nieuwe Paarse coalitie, aangevuld met een partij die nog niet eerder heeft geregeerd: GroenLinks. Want: “Een rechtse coalitie betekent doormodderen in z’n achteruit.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Spaargaren is naast lid ook redacteur van de denktank die geldt als de linkse tegenhanger van de conservatieve Edmund Burke Stichting. Dick Pels is onlangs vertrokken als voorzitter om te gaan werken voor het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Spaargaren benadrukt dat onderstaande zijn persoonlijke visie is en niet noodzakelijkerwijs die van de Waterlandstichting.

Nou, meneer Spaargaren, brand maar los. Welke coalitie moet er komen?
“De beste coalitie voor Nederland na 9 juni is er een van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Een coalitie die, ondanks de sterk gepolariseerde politieke verhoudingen in Nederland, breed gedragen zal worden. Op basis van de huidige peilingen is geen coalitie te smeden van minder dan vier partijen.”

Hoe erg is het dat er vier partijen nodig zijn voor een coalitie?
“Dat is in de basis al ongewenst. Een stapelcoalitie is slecht voor de bestuurbaarheid van het land en zal niet de slagkracht kunnen ontwikkelen die nu nodig is om krachtig politiek beleid te voeren. Een minderheidskabinet is ook ongewenst, nu moeilijke politieke beslissingen genomen moeten worden. Bovendien sluit geen van de vier partijen die ik heb genoemd elkaar op voorhand uit.”

Moeten partijen elkaar uitsluiten in de aanloop naar 9 juni?
“Nee. Ze moeten vooral een eigen duidelijk verhaal houden richting de kiezer, met een focus op onderlinge verbondenheid.”

Wat is uw nachtmerrie?
“Een nachtmerriescenario is een coalitie van CDA en PVV, waarschijnlijk aangevuld met de VVD en Jan Peter Balkenende of Geert Wilders als premier.”

Waarom?
“Omdat het Nederland zal ontwrichten in plaats van verbinden en tot onnodig veel spanningen tussen bevolkingsgroepen zal leiden. De PVV in de regering zal een zeer instabiele coalitie worden, en de leiderschapskwaliteiten van Balkenende zijn bekend. Het CDA heeft sinds 2002 geregeerd, met weinig benoemenswaardige resultaten. Met Wilders als premier wordt het land onbestuurbaar en zal de internationale positie van Nederland worden verzwakt. De PVV heeft bovendien niet meegedaan met de Statenverkiezingen van 2007, waardoor de partij niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is. Het uitvoeren van PVV-beleid zal dus, als het al door de Tweede Kamer komt, stranden in de Senaat. Een coalitie van CDA, VVD en PVV betekent doormodderen in z’n achteruit.”

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar een nieuw kabinet zich over moet buigen?
“Een volgend kabinet moet onderkennen dat issues als veiligheid, een hoogwaardige gezondheidszorg, goed onderwijs, degelijke infrastructuur en een leefbare woonomgeving kerntaken zijn van de overheid en dus te allen tijde gegarandeerd horen te zijn. Om die garantie te bieden moet het volgende kabinet werken aan een duurzame economie en verhoging van de levenskwaliteit voor iedereen. Daarbij moet het inzicht leidend zijn dat verhoging van de kwaliteit van leven niet hetzelfde is als meer materiële welvaart.”

Dat gaat toch nooit lukken?
“Het vereist een mentaliteitsverandering die besloten ligt in een kabinetsvisie die verder kijkt dan één regeerperiode. Het politieke debat moet weer gaan over fundamentele zaken, niet over een ongelukkige uitlating van een bewindspersoon of een voorstel om de capuchontrui te verbieden.”

Wie wordt onze volgende premier? Geert Wilders? Of komt er een vijfde kabinet-Balkenende?
“Geen van beide wordt premier. Balkenende wordt het niet omdat hij overduidelijk heeft laten zien niet geschikt te zijn voor deze taak, en hij niet in staat is geweest Nederland verder te brengen. Hij is de afgelopen jaren niet de leider geweest die Nederland nodig had. En dat zal Geert Wilders ook niet worden. Wilders kan niet rekenen op brede steun van de Nederlanders terwijl er behoefte is aan een leider met een partijoverschrijdende visie, die alle Nederlanders, van welke afkomst ook, aanspreekt en enthousiasmeert, motiveert en uitdaagt om Nederland mooier te maken dan het al is. Namen? Alexander Rinnooy-Kan en Pieter Winsemius zijn personen die Nederland vooruit kunnen helpen.”

Zie ook:
De coalitie van Bart Jan Spruyt: CDA-VVD-D66-SGP