Spring naar de content

Gerda, Jaap, Poncke en de motie van treurnis

Zo, dat was even een absurd enerverend debat. Landbouwminister Gerda Verburg (CDA) kreeg een ‘motie van treurnis’ aan heur broek vanwege haar glossy Gerda, waar een meerderheid van de Kamer het nut niet van inziet. En passant werd ook nog duidelijk dat de bewindsvrouw dit weekeinde een dagje Efteling doet met haar ambtenaren. Kosten: 500.000 euro. Dat brengt de teller op 900.000 euro om te vieren dat het ministerie van Landbouw 75 jaar bestaat.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Een motie van treurnis is een beetje het astmatische broertje van de motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Bij die eerste is het aan de minister zélf om te kijken wat hij of zij doet, bij die tweede is het per definitie einde oefening. De motie van treurnis is echter vlees noch vis.

De motie van treurnis is verzonnen door CDA-politicus Jaap de Hoop Scheffer. In 1994 lag de Tweede Kamer overhoop met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo (D66) over een visum voor landverrader Poncke Princen. Het CDA wilde dat niet, Van Mierlo wel en het resultaat was toen de motie van treurnis. Van Mierlo zei vervolgens die motie alsnog als een motie van afkeuring te zien. Verder had de actie weinig effect, de motie werd namelijk verworpen.

Het was overigens vandaag voor het eerst dat de Tweede Kamer debatteerde over een glossy. Enfin, tot zover uw wekelijkse les parlementaire geschiedenis.