Spring naar de content

De beste partij voor uw privacy

Alles wat digitaal  wordt opgeslagen, is te kraken. Beleidsmakers trekken zich weinig aan van die wijsheid en verzinnen het ene digitale project na het andere. Het liefst bewaren ze alle informatie nog langer dan nodig ook. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen privacybescherming bij, zeg, kilometerheffing en de opslag van telecomgegevens?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

De Nederlandse Grondwet is er duidelijk over. “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” Zo begint artikel 10, het eerste van drie artikelen die de privacy van de burger moeten garanderen. En vraag een politicus, van welke partij dan ook, hoe belangrijk het onderwerp privacy voor hem is, en hij antwoordt dat het zeker prioriteit heeft. Aan zo’n antwoord heeft de burger voor wie privacy een belangrijk criterium is bij de keuze van een partij, weinig. Wil hij tot een afgewogen oordeel komen, dan moet hij kijken naar specifieke voorbeelden die invloed hebben op de privacy van elke burger, en weten hoe de Nederlandse politieke partijen zich hierin opstellen.
Wat speelt er zoal op privacygebied? Wie een nieuw paspoort aanvraagt, moet daarvoor, sinds september vorig jaar, vier vingerafdrukken afstaan. Dit is een EU-richtlijn, maar Nederland gaat een stap verder door alle afgenomen vingerafdrukken op te slaan in een centrale database. Deze database zal ook voor justitiële doeleinden gebruikt kunnen worden. Volgens privacyorganisatie Vrijbit is dit in strijd met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Een student in Utrecht klaagde in februari de Nederlandse Staat al aan, omdat deze weigerde hem een paspoort te verstrekken: de student wilde zijn vingerafdrukken niet afstaan vanwege de opslag in die database.
Dan de kilometerheffing. Die is voorlopig van de baan, maar volgens de plannen zou iedere automobilist verplicht een gps-kastje in zijn auto moeten laten plaatsen. Wat de OV-chipkaart betreft, frequente gebruikers van het Nederlandse openbaar vervoer die in de toekomst willen reizen met abonnement of kortingkaart, moeten een gepersonaliseerde kaart gebruiken. Vervoersbedrijven bewaren de reisgegevens zeven jaar. De beveiliging van de OV-chipkaart was voor de invoering al meermalen gekraakt. Het op grote schaal skimmen (het illegaal kopiëren van de magneetstrip van het kaartje) van de pas zou dus ook mogelijk zijn, iets wat met bankpassen al jaren gebeurt.

Lees de rest van het artikel in HP/De Tijd van deze week

Onderwerpen