Peroxide I

import haagse post 2 apr 2010 Politiek

Angstbeeld van progressief Nederland: een centrum-rechts kabinet van CDA, VVD en PVV. Maar deze optie staat in de peilingen steeds meer onder druk. De zetels verschuiven namelijk niet onderling, maar richting centrum- of linkse partijen. Had de combinatie een maand geleden nog bijna 80 zetels in de onderzoeken, nu zitten ze onder de 75.

Afgezien daarvan: wie zou centrum-rechts moeten leiden? Het leiderschap van Jan Peter Balkenende ligt in handen van de VVD. Maar de twee moties van wantrouwen, waarvan één tegen Balkenende zelf, maken nieuwe samenwerking moeilijk. Zal het CDA, áls het de instabiele PVV al ziet zitten, weer zo’n gevecht aan willen gaan met een coalitiegenoot? Een VVD-premier zal altijd een wensdroom blijven, en gezien de huidige peilingen lijkt het uitgesloten dat de PVV de grootste partij zal worden op 9 juni.

Programmatisch is het één groot drama. Laïcité versus godsdienstvrijheid versus godsdienstangst; hoe valt dat te rijmen? En de sociaal-economische onderwerpen als de AOW, uitkeringen en WW? Geert Wilders is daar tot nu toe onbuigzaam over gebleken. Maar bezuinigd zal er zeker worden: iets wat CDA en VVD altijd gezamenlijk (en goed) hebben gedaan. De vraag is of Wilders zoiets wil en kan verkopen aan zijn achterban.

Een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV is lastig te realiseren, omdat deze in de Kamer getalsmatig vaker met de SP mee stemt dan met CDA of VVD. Bovendien: is Wilders dan wel zo’n betrouwbare partner? Het woord ‘gijzeling’ doemt op in dit scenario.

En dan zijn er de problemen met de stemverhoudingen. De PVV doet niet mee aan de Provinciale Staten-verkiezingen, en heeft dus geen vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. CDA en VVD zouden dan ongeveer 25 van de 75 zetels hebben in de Senaat, en dat is veel te weinig.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of de PVV eigenlijk wel wíl regeren. De gemeenteraadsverkiezingen in Almere en Den Haag hebben bewezen dat de troepen van Wilders dit eigenlijk niet aandurven. Mocht het er wel van komen, dan is het een gedwongen huwelijk, een shotgun wedding. Kortom: de hagelcoalitie.


Wat denk jij? Treedt Jan Peter Balkenende op korte termijn nog terug als CDA-lijsttrekker? Of wacht hij tot direct na de verkiezingsuitslag?

Tja, wie hebben ze nog bij het CDA na de uittocht van de laatste weken. De slogan voor de verkiezingen zal wel worden ‘Kies Jan Peter, want het CDA heeft niet beter!’ Mijn gok is dat hij direct na het (vrijwel) zekere verlies op 9 juni vertrekt en het CDA dan noodgedwongen een aantal jaren de oppositie in gaat.

‘Wishful thinking’, hoor ik je zeggen. Dat klopt. Het zou het CDA goed doen als zij weer eens moet afkicken van de macht, want de verslaving eraan neemt soms groteske vormen aan. Zoals bijvoorbeeld met Balkenendes uitspraak dat hij alleen beschikbaar is voor het premierschap. Nu wil zijn partijbestuur een getekende verklaring van hem om vier jaar in de Kamer te blijven, maar dat zal weinig voorstellen: denk maar aan oud-staatssecretaris Karien van Gennip die haar Kamerzetel in 2008 in no-time verruilde voor een baan bij ING.

Het CDA in de oppositie zou ook een verademing zijn voor ons land. Terwijl wij de staatsschuld met 29 miljard moeten verminderen, en onze economie en arbeidsmarkt fors moeten hervormen, staat het CDA op de rem. Het is ‘nee’ tegen de kilometerheffing, tegen beperking van de hypotheekrente-aftrek en tegen elke denkbare lastenverzwaring. Als je weigert te hervormen en je weigert om de lasten van de hoogste inkomens te verzwaren, dan blijft er alleen bezuinigen over. Dat gaat het CDA ook doen: fors snoeien in de zorg en bij de politie.

Er is nog een derde reden waarom verlies en oppositie voor het CDA goed zouden zijn. Ondanks dat zij elkaar de tent uit vechten, kijkt de PvdA altijd eerst naar het CDA voor de regeringsmacht. Pas als het CDA wegvalt, zal de PvdA andere, progressieve coalities overwegen. Dan moeten die progressieve partijen natuurlijk wel wat massa hebben. ‘Dat is eigenbelang’, hoor ik je mompelen. Dat klopt ook.

Reageer op artikel:
Peroxide I
Sluiten