Rebelse Matthäus

import muziek 2 apr 2010 Cultuur

Naast de ietwat frivole Matthäus van Riccardo Chailly, verscheen ruim voor het paasfeest dit jaar ook een heel bijzondere uitvoering door La Petite Bande. Jarenlang diepgaand musicologisch onderzoek deed artistiek leider/violist Sigiswald Kuijken besluiten om de Matthäus-Passion uit te voeren zonder dirigent en met een drastisch ingekrompen ensemble. Ook maakt hij geen gebruik van een apart koor: de koorpartijen laat hij zingen door de solisten als groep. En om zijn uitvoeringspraktijk nog extremer te maken, verving hij het jongenskoor door één enkele sopraan. Kuijken baseerde zijn opmerkelijke visie op bronnenmateriaal waaruit volgens hem bleek dat het nooit Bachs bedoeling is geweest dat zijn kerkmuziek zou worden uitgevoerd door koren in de geijkte betekenis van het woord. Het spreekt voor zich dat Kuijken, naast lof, ook heel veel kritiek op zijn bijna iconoclastische aanpak heeft gekregen. Maar wie de muziek voor zich laat spreken, kan niet anders dan concluderen dat de Matthäus-Passion volgens Kuijken en La Petite Bande niet alleen beeldschoon is, maar ook een intiemer, menselijker karakter heeft gekregen. De muziek ademt, en beweegt devoot en gracieus op Bachs goddelijke puls. En dat maakt deze rebelse uitvoering tot een meesterwerk.

Reageer op artikel:
Rebelse Matthäus
Sluiten