Spring naar de content

De heetste hangijzers van Christipedia. ‘Homoseksueel verkeer is een gruwel’

Sinds kort in de lucht: Christipedia, de christelijke versie van Wikipedia. De website is een initiatief van informatiseringsmedewerker Kees Langeveld en “biedt de mogelijkheid om binnen een bijbelgetrouwe context samen te schrijven, God te eren en Zijn gemeente te dienen”. Bij wijze van service loodsen we u alvast even langs de heetste hangijzers.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Mark Traa

Abortus
“Voor enkele slachtoffers van zinloos geweld worden soms stille tochten gehouden. En velen zijn terecht verontwaardigd als een man zijn gezin uitmoordt. Maar de doorlopende slachting van vele ongeboren baby’s roept in Nederland nog relatief zeer weinig verontwaardiging en verzet op.”

Doodstraf
“Christenen moeten zich nooit verheugen wanneer de doodstraf wordt toegepast, maar tegelijkertijd moeten Christenen het recht van een regering niet bestrijden om de plegers van de meest kwaadaardige straffen te executeren.”

Harry Potter
“De getoonde hekserij in de boeken en films van Harry Potter bevordert onder jonge mensen hekserij, occulte en heidense praktijken.”

Homoseksualiteit
“Hoewel God alle mensen – dus ook homo’s – liefheeft en hun redding wil, moeten wij in het licht van de Bijbel homoseksueel verkeer zondig en verwerpelijk achten. Het is een gruwel. [-] Gods norm is een gezonde relatie tussen man en vrouw. Homoseksueel gedrag is één van de afwijkingen die het gevolg zijn van de zonde.”

Masturbatie
“Als je masturbeert, bevredig je alleen jezelf. Je daden zijn Gode onwelgevallig, omdat je je ‘door je eigen wil’ laat leiden en een slaaf bent van je begeerten. Je stelt je lichaam in dienst van ontucht en je denken is gericht op de begeerten van het vlees.”