Bicultureel

import haagse post 14 mei 2010 Politiek

Het woord ‘allochtoon’ heeft een negatieve lading en moet worden vervangen door biculturele burger als het aan Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie) ligt. U begrijpt, hier worden prioriteiten gesteld. Er gaat een lange geschiedenis aan deze CU-bijdrage vooraf. De originele term ‘gastarbeiders’ werd de afgelopen veertig jaar meerdere malen vervangen. Wat begon met buitenlanders en immigranten werd medelanders en Nieuwe Nederlanders. In de jaren negentig had de overheid het nog over etnische minderheden, en via allochtonen zijn we nu aanbeland bij biculturele burgers. Het is overigens geen origineel idee van de ChristenUnie. Eind 2006 deed De Baak, het opleidingscentrum van werkgeversorganisatie VNO-NCW, al hetzelfde voorstel. Partij één (maar wel lijst 16) liet direct in een ronkend persbericht weten dat de term van haar afkomstig is. Lijsttrekker Yeim Candan werkte in 2006 bij De Baak en had de term bedacht. In datzelfde jaar drongen enkele Kamerfracties er op aan om het woord ‘allochtonen’ te vervangen, maar daar had het kabinet geen oren naar. En gelijk hadden en hebben ze. Niemand minder dan oud-Integratieminister Hilbrand Nawijn zei enkele jaren terug in een interview met deze verslaggever: “Laten we nou eens stoppen onderscheid maken tussen autochtonen en allochtonen. Dat werkt discriminatie en polarisatie in de hand. We zijn allemaal Nederlanders. En iemand zonder Nederlands paspoort is een vreemdeling.” Wijze woorden.

Reageer op artikel:
Bicultureel
Sluiten