‘Al wat ooit was’

import de kring 28 mei 2010 Cultuur

Bij het overlijden van de Groningse dichter Driek van Wissen passen slechts spijt en verdriet. Verdriet omdat Driek een buitengewoon lieve, gastvrije, geestige en slimme man was, stuk voor stuk zeldzame en benijdenswaardige eigenschappen voor schrijvende professionals. Spijt om de talloze malen dat Van Wissen, die vier jaar lang Dichter des Vaderlands was, met het eeuwige etiket ‘te licht’ werd bedacht. Als die titel aan belang heeft ingeboet, dan is dat vooral gebeurd onder zijn opvolger, die van de weeromstuit voor de lyriek van basalt en beton koos, en daarmee definitief afstand nam van het krantenpubliek. Van Wissen overleed op 66-jarige leeftijd, op vakantie in Istanbul, aan de gevolgen van een hersenbloeding. De foto bij dit artikel werd enkele maanden geleden genomen in de Der Aa-kerk, vermoedelijk het Groningste plekje op aarde. Drieks goede vriend en collega Jean Pierre Rawie was daar ook aanwezig bij een prijsuitreiking. De combinatie van klassiek en light verse is buitengewoon typerend voor deze poëtische noordelijke stad: de onvolprezen Hendrik de Vries en de geniale Daan Zonderland kwamen ook uit Groningen. “Al wat ooit was, was veel te kort,” dichtte Van Wissen. Een eeuwig lichte man stijgt ongehinderd op. JZ

Reageer op artikel:
‘Al wat ooit was’
Sluiten