Fietscursus voor allochtone vrouwen

Karen Geurtsen 23 jun 2010 Politiek

Geert Wilders wil af van ‘linkse hobby’s’ als cultuur- en welzijnssubsidies. Heeft hij gelijk? Hoe zinnig zijn cursussen in de multi-kul-industrie? Als vrijwillig begeleidster bij een fietscursus voor vrouwen is dat haarfijn te beoordelen. ‘Natuurlijk fietsen al mijn kinderen, we zijn in toch Nederland? Alleen ik kon het nog niet.’

Dat het project Fietsvriendinnen voor nieuwe Nederlanders een linkse hobby is, is overduidelijk. De cursus is min of meer gericht op Turkse en Marokkaanse vrouwen en gesubsidieerd door de gemeente als onderdeel van Koers Nieuw West: het langetermijnproject dat zich richt op het verbeteren van de sociaal-economische positie van alle bewoners van het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. Hiervoor trekken gemeente en stadsdeel in totaal veertig miljoen euro uit.
In de buurten moet meer gefietst worden, vindt het stadsdeel. De praktijk wijst uit dat de meeste nieuwe Nederlanders dat niet doen, en daar zijn er veel van in Amsterdam Nieuw-West. Dikwijls is meer dan de helft van de wijkbewoners van niet-Westerse afkomst. In de Kolenkitbuurt zelfs meer dan driekwart.
Vaak hebben ze het fietsen nooit geleerd en zitten ze alleen maar binnen, vertelt de sportieve coördinatrice van de fietscursus Claire Jansen (40). De gemeente probeert juist die bewoners, hoofdzakelijk vrouwen, te bereiken en uit hun sociale isolement te halen. Vrijwilligers helpen daar bij. De kosten van één fietsgroep die in vijftien weken leert fietsen, bedragen zo’n 1500 euro, aanschafkosten van de fietsen niet meegerekend.

Lees de rest van het artikel in HP/De Tijd van deze week

Reageer op artikel:
Fietscursus voor allochtone vrouwen
Sluiten