Annemarie Postma

Renate van der Zee 2 jul 2010 Leven

Annemarie Postma (Nieuwkoop, 1969) is schrijfster en spiritueel coach. Onlangs kwam haar boek Ziels gezond uit.

Wat is uw huidige gemoedstoestand?

Dankbaar. Er zit een kalme maar stevige vaart in mijn leven.

Wie zijn uw helden?

Alle mensen die ondanks de hobbels en kuilen op hun pad niet verbitterd raken. Dat is mijn definitie van moed.

Aan wie ergert u zich?

Aan onverschillige mensen. Onverschilligheid is het grootste massavernietigingswapen van de mensheid.

Lijkt u op uw vader?

Ja. Ik zei het vorige week nog tegen hem. Ik heb zijn creativiteit, zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn hang naar onafhankelijkheid. En ik heb ook zijn gevoeligheid, maar die wil hij niet laten blijken.

Wat zijn uw dagdromen?

Mijn dagdromen gaan niet over dat ik weer kan lopen, als je dat soms dacht. Mijn dagdromen gaan, heel stichtelijk, over een wereld waarin we dieren niet meer als producten zien en de aarde niet meer als ding. Ik vind het echt vreselijk dat wij mensen denken dat we opperwezens zijn.

Wat is uw grootste angst?

Dat er iets met mijn vriend Robin gebeurt. Hij zit veel op de weg en hij zet er altijd flink de sokken in.

Bidt u weleens?

Ja. Maar bidden is voor mij net zoiets als eten. Ik doe het op allerlei momenten gedurende de dag. Het zijn de stille momenten terwijl ik heel gewone dingen doe, zoals koken of takken snoeien in de tuin.

Heeft u ooit een mystieke ervaring gehad?

Voor mij is het leven één grote mystieke ervaring. En dat heeft niets te maken met ‘s nachts geesten zien of stemmen horen.

Bent u aantrekkelijk?

Mijn aanstaande man vindt van wel. En mijn lezers vinden mijn gedachtengoed aantrekkelijk. Dat is voor mij mooi genoeg.


Wat is uw definitie van geluk?

Net zomin als wezenlijke gezondheid de afwezigheid van symptomen is, is wezenlijk geluk de afwezigheid van moeilijkheden of problemen. Geluk, dat zijn secondes van innerlijke vrede en verbondenheid, waardoor je je opeens veilig in het leven voelt.

Waar schaamt u zich voor?

Nergens voor. Daarvoor heb ik te veel meegemaakt.

Bent u monogaam?

Ja, en dat is geen verdienste. Dat is mijn natuur.

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?

Toen Robin en ik een jaar geleden met de makelaar ston-den bij wat nu onze boerderij in Friesland is. Ik zag de drinkpoel van de reeën, en het was net alsof de natuur tegen me praatte.

Hoe moedig bent u?

Ik had nog steeds in mijn rolstoel achter de geraniums kunnen zitten in het revalidatiecentrum. Maar ik nam geen genoegen met wat mensen dachten dat de mogelijkheden waren voor een meisje van elf met een verse handicap.

Van wie heeft u het meest geleerd?

Van iedereen. Voor grote goeroes hoef je niet naar Tibet. Je leraren komen vermomd als schoonmaakster of als een vervelende collega en presenteren zich in volstrekt alledaagse situaties.

Wat is uw grootste ondeugd?

Het gemak waarmee ik geld uitgeef. Ik kijk nooit naar prij- zen, ik zeg altijd: pak maar in. Dat wordt mijn grafschrift.

Wanneer was u het gelukkigst?

Op het moment dat Robin me een maand na onze eerste ontmoeting een sms stuurde met de tekst: waar je ook bent, rij naar huis, want ik kom vanmiddag bij je wonen.

Welke eigenschap waardeert u in een vrouw?

Ik houd van zelfstandige, warme oervrouwen. Geen meisjes, maar wijven met daadkracht.


Welke eigenschap waardeert u in een man?

Ik houd van vastberaden, vaderlijke mannen die hun geluk niet putten uit vrijblijvendheid, maar uit het nemen van verantwoordelijkheid.

Als u iets aan uzelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn?

Ik zou na vijftien jaar boeken schrijven weleens mijn deadline willen halen. Laatst zei ik tegen mijn uitgever: het universum heeft zijn eigen deadlines. Maar daar trapte hij niet in.

Hoe ontspant u zich?

Door de stilte en het alleen- zijn op te zoeken.

Wie is uw grootste liefde?

Robin. Binnenkort is hij mijn man.

Van wie houdt u het meest?

Van Robin. Hij heeft het gevoel van gemis waarmee ik min of meer ben geboren, in één klap weggevaagd.

Wat beschouwt u als uw grootste mislukking?

Ik denk in ervaringen, niet in mislukkingen of overwinningen.

Gelooft u in God?

Ja. Veel mensen zoeken God buiten zichzelf, maar God is net als liefde niet iets wat je buiten jezelf kunt ervaren. Wij zíjn God en alles om ons heen is God.

Welk leed heeft u anderen berokkend?

Ik ben behoorlijk ongeduldig en direct. Ik kan er niet tegen als mensen naar anderen wijzen als ze zelf nog veel innerlijk huiswerk te doen hebben. En dat zeg ik dan. Om die reden hebben mensen in het verleden wel met me gebroken.

Wat is de beste plek om te wonen?

Het zuidoosten van Friesland. De natuur is er van een ontroerende schoonheid.

Het landschap is net een kijkdoos.

Hoe is ongeluk te vermijden?

Als je pijn wilt vermijden, zet je het leven op de handrem.

Wat is uw devies?

Het hoeft niet beter om goed te zijn.

Reageer op artikel:
Annemarie Postma
Sluiten