Spring naar de content

Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ)

Mede vanwege de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders hebben de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) een beloningscode opgesteld. Deze is op 1 september 2009 in werking getreden.De code gaat uit van het rapport van de door Hans Dijkstal (oud-minister, VVD) voorgezeten commissie Normen en Waarden (2007), over de beloning van topbestuurders. De commissie stelde vast dat bestuurders per jaar niet meer mogen verdienen dan de destijds regerende premier Balkenende, de zogeheten balkenendenorm: zo’n 190.000 euro. Raden van toezicht stellen de beloning van bestuurders vast binnen de grenzen van de beloningscode. Verwacht wordt dat zij maatschappelijk verantwoord handelen. Zij zijn verplicht in het jaarverslag uit te leggen waarom zij een bepaalde beloning hebben toegekend. Het Financieele Dagblad berekende begin deze week dat vaste bestuurders van zorginstellingen in 2009 gemiddeld flink meer verdienden dan hun eigen code voorschrijft. HP/De Tijd heeft aan de hand van de code berekend dat de GGZ Delfland in zeven maanden tijd maximaal 185.125 euro aan Wagenaar mocht besteden. Daarbij is een eventuele ‘markt en risico-opslag’ van 1 tot 30 procent mogelijk. Die kan worden toegekend als er sprake is van een ‘scherper risicoprofiel’ van de zorginstelling. Volgens de NVTZ is toekenning hiervan aan de wijsheid van de raad van toezicht overgelaten. Wel moet zij hierover verantwoording afleggen in het jaarverslag. Als we ervan uitgaan dat de toezichthouders de maximale toeslag hebben toegekend, is het bedrag dat Wagenaar had mogen krijgen voor zijn diensten bij GGZ Delfland 240.663 euro. Aan Wagenaar is 237.000 euro gespendeerd. Wagenaars beloning valt dus binnen de BBZ.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie