Spring naar de content

Kan het niet goedkoper?

Zo’n crisis oplossen, kan dat niet goedkoper? “Waar het hier in essentie om gaat, is goed opdrachtgeverschap en verantwoord inkopen,” zegt Nyenrode-hoogleraar Inkoopmanagement Jacques Reijniers. “Als er gedonder in de tent is, kost dat veel geld: verloren uren, ontevredenheid, taken die niet goed worden uitgevoerd. Dan moet een opdrachtgever zich om te beginnen afvragen: heb ik intern de capaciteit om het op te lossen? Zo niet, dan moet er buiten de deur gekeken worden. Ook de overheid heeft zulke krachten beschikbaar, maar die hadden waarschijnlijk niet de capaciteiten voor deze job.” Vooral in een crisissituatie is het niet eenvoudig de juiste troubleshooter te vinden. Reijniers schat dat er in Nederland maar ‘enkele honderden mensen’ rondlopen die complexe problemen als bij GGZ Delfland in korte tijd kunnen oplossen. “Dan gaat de wet van vraag en aanbod gelden. Dus moet je als opdrachtgever vóóraf de kosten vaststellen van niets doen voor de cliënten en organisatie, de gewenste hersteltijd, de schaarste en de noodzakelijke competenties. Zo kun je bepalen wat een ingehuurde kracht mag kosten.” Management-consultancybureaus als Boer & Croon leveren voor een fee van 20 tot 40 procent mensen die gezien hun ervaring in staat worden geacht de problemen op te lossen. Dat is dus een specifiek vak.Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is deze bedrijfseconomische kijk op de gang van zaken in de zorg funest. “Als ik minister van Volksgezondheid was, zou ik hier gelijk korte metten mee maken. Een bestuurder moet in dienst van zijn instelling staan, niet andersom. Ik geloof dat er goede mensen zijn die het voor minder geld doen. In een zorginstelling moet het gaan om goede zorg leveren, niet enkel om het financiële plaatje.”Door de voortdurende nadruk op efficiency en de vele fusies in de zorg zitten we nu met grootschalige instellingen waar het bestuur vaak hoog boven de organisatie hangt, constateert Leijten. Ze pleit voor ‘verantwoordelijkheid op de werkvloer’ in plaats van het aantrekken van mensen van buitenaf. “De eigen mensen hebben hart voor hun instelling en doen het ook wel voor een onsje minder. Ik heb het zelf meegemaakt bij een zorginstelling waar de baas de wacht werd aangezegd. Iedereen was bang dat de organisatie in zou klappen zonder leider, maar dat was helemaal niet zo. Het zijn professionals in de zorg, hoor. Die laten hun thermometer heus niet opeens vallen als het bestuur tijdelijk wegvalt.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie