Spring naar de content

Wat is vrijmetselen?

De vrijmetselarij is een eeuwenoud inwijdingsgenootschap op levensbeschouwelijke grondslag. De leden komen wekelijks bijeen in hun loges voor een lezing, die in vrijmetselaarsjargon ‘comparitie’ of ‘bouwstuk’ heet. Eens in de maand is er een rituele, besloten bijeenkomst, waar soms nieuwelingen worden ingewijd of bestaande leden worden bevorderd tot een hogere graad. Door symbolen en rituelen (die hun oorsprong vinden in de symboliek van de bouw) in een rollenspel te gebruiken, wordt gestreefd naar een gezamenlijke en persoonlijke bezinning op de levenshouding.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Vrijmetselarij staat voor een methode om met elkaar tot verdieping, zelfontplooiing en zingeving te komen. De vrijmetselaar zoekt naar wat mensen verbindt. De orde wil zich niet onderwerpen aan de sociale druk van geloof, traditie of discriminatie en actief bijdragen aan een betere maatschappij.

Centraal staan begrippen als vrijheid van denken, tolerantie en het accepteren van de ander in zijn eigenheid, maar ook broederschap en solidariteit. De vrijmetselaar werkt aan zijn intellectuele, emotionele en spirituele ontwikkeling. In vrijmetselaarstaal: zoals de steenhouwer zijn steen kapt, wil de vrijmetselaar zijn eigen ruwe steen leren bewerken, zich bezinnen op zichzelf, zijn existentie en zijn essentie.