Bram van der Vlugt

Voorzien van albe, tabberd en stola valt een natuur- en muziekminnend man jaarlijks een miljoenenpubliek ten deel, dat zijn stem en ernst uit duizenden herkent. En géén der wetenden past die witte handschoen en de met gulle hand gespeelde glansrol zó goed. Eén heilig cadeau van blik en dictie. Daarbuiten en in het licht zijns aanschijns: God, Boer en Prins-gemaal, de nestor aan de Voorhout speelde hen allemaal. Een leven lang kundig kneden met als vergulde sublimatie een briljante Bohr en de Deense hoofdstad als herkomst van zijn beste mosterd.

Bram van der Vlugt speelt van 4 tot en met 18 september als nieuw, maar voor het allerlaatst en exclusief in de Haagse Koninklijke Schouwburg, zijn bekroonde glansrol in de herneming van de voorstelling ‘Kopenhagen’, winnaar van de Toneel Publieksprijs 2009.

www.nationaletoneel.nl

Meer leuke content? Like ons op Facebook

import corbino