CDA in crisis?

import haagse post 3 sep 2010 Politiek

Aan Maxime Verhagen zal het niet liggen. Bij iedere gang naar de Eerste Kamer, waar de coalitieonderhandelingen plaatsvinden, lacht hij zijn ivoren wachters bloot. Dat is niet onbegrijpelijk. Het merendeel van zijn achterban steunt de ingeslagen weg. Sterker nog, de wrevel tegen oudgedienden die zich uitspreken tegen de voorgenomen constellatie, met gedoogsteun van de PVV, groeit.

Dit weekend was het aan Cees Veerman om de pijlen te richten op zijn eigen partij. Enige hypocrisie is de oud-minister van Landbouw niet vreemd. Toen de LPF in 2002 bij monde van Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen, iets wat Geert Wilders nu ook wil, weerhield dat Veerman er niet van zitting te nemen in Balkenende I. Waarom deed hij dat? Omdat dergelijke ingrijpende maatregelen er nooit zullen komen.

Dat geldt ook voor een kopvoddentaks, een verbod op de Koran, een moskeeverbod: de Eerste Kamer zal die nooit goedkeuren, en CDA en VVD als coalitiepartner evenmin. Daarnaast kan de (Europese) rechter dergelijke ingrepen in de Grondwet nietig verklaren, omdat ze in strijd zijn met Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De rechtsstaat is dus gewoonweg niet in het geding, Wilders’ voorstellen zijn politiek en juridisch niet haalbaar.

Dat weet Veerman ook.

Daarnaast lijkt hij enigszins losgezongen van de werkelijkheid. In het radioprogramma TROS Kamerbreed zei hij dit weekeinde dat het electoraat heeft ‘gekozen voor het midden’. Een onjuiste interpretatie van de verkiezingsuitslag. De linkerzijde (PvdA, SP en GroenLinks) en de rechterzijde (VVD en PVV) hebben ieder 55 zetels. De kiezer heeft dus de flanken opgezocht, zéker niet het midden. Sterker, een groot deel van de CDA-stemmers is overgelopen naar VVD en PVV.

Het verzet van oud-politici van CDA-huize wordt overigens steeds pathetischer. Zo vergeleek oud-europarlementariër Arie Oostlander maandagochtend in het AD Wilders met Radovan Karadzic. Die laatste staat terecht voor het Joegoslavië-tribunaal vanwege oorlogsmisdaden, waaronder etnische zuiveringen. Voorwaar een reductio ad Karadzicum.


Het zelfvertrouwen van de zittende CDA-politici lijkt voorlopig onaangetast. Of zoals een, op verzoek anonieme (bijkans alles gedurende dit proces gaat op voorwaarde van anonimiteit, moet u weten) CDA’er uit het hoogste echelon Haagse Post toevoegde: “Ruud van Big Brother zei al: ‘Laat je niet gek maken…’ Die raad volgen we op.” Waarvan akte.

Mocht het minderheidskabinet er komen, dan zullen ook de oude rotten weer terugkeren naar het nest. Dries van Agt, Ruud Lubbers en Veerman hebben reeds gezegd niet te zullen bedanken voor het christen-democratisch partijlidmaatschap. Het blijven machtspolitici, die CDA’ers.

Reageer op artikel:
CDA in crisis?
Sluiten