Gewetensnood

import vooraf 3 sep 2010 Leven

Er bestaat in rechtse kringen de verleiding om de draak te steken met de ‘mastodonten’ van het CDA, die bij monde van oud-minister Cees Veerman afgelopen weekend het sterkste protest tot dusver lieten horen tegen het voorgenomen rechtse minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Ze zijn te laat, heet het. Ze zijn te oud. Ze zijn uitgerangeerd. Ze zijn voorbarig, want aan de vrijheid van godsdienst kan binnen ons staatsbestel heus niet worden getornd. Ze zijn hysterisch, want we zullen met Wilders in het buitenland echt geen pleefiguur slaan. Kortom, de angsten van de oude CDA-leden zijn ‘slecht gefundeerd’ en ze moeten eerst maar eens afwachten wat CDA-leider Maxime Verhagen (die hier en daar bekend schijnt te staan als strijder voor mensenrechten) uit het vuur gaat slepen.

Zulke kritiek zal Cees Veerman en zijn mede-briefondertekenaars – de meesten van hen zijn maatschappelijk actief en invloedrijk – niet van hun à propos brengen. Niet in de laatste plaats omdat de kritiek voorbij gaat aan de belangrijkste drijfveer van Veerman en de zijnen: het sprekende geweten.

Veerman c.s. kunnen het niet voor zichzelf en voor hun god verantwoorden om te gaan regeren met een partij die een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking – ook nog eens medegelovigen – wil vertrappen en wegjagen. Inderdaad, onze wetten laten niet zomaar toe dat dit gebeurt, maar het gaat hier om een principekwestie. Kun je een akkoord sluiten met een partij die mensen uitsluit vanwege hun herkomst? Is het genoeg dat een kleine anderhalf miljoen mensen hebben gestemd op de halfbakken profeet die dit propageert?

Voor Rutte, Opstelten en Verhagen is het blijkbaar geen zwaarwegend moreel dilemma. Althans, we hebben de heren er niet over gehoord, anders dan dat men het erover eens is dat men het niet met elkaar eens is. Dat wordt straks nog een uitdaging voor premier Rutte of Opstelten van Nederland, die de hele tijd zal moeten uitleggen dat hij de bondgenoot is van een partijleider die zijn succes dankt aan het belijden van ongelijkheid. Dergelijke schijnheiligheid moet je willen voorkomen.

Veerman heeft gelijk. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Eduard van Holst Pellekaan (e.v.h.pellekaan@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Gewetensnood
Sluiten