Piloot Julio Poch is blut; stichting schiet te hulp

alex ringeling 23 sep 2010 Politiek

Eén jaar zit hij nu vast: Julio Poch, de Transavia-piloot die vorig jaar werd opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan de verdwijning van meer dan 600 personen. De zaak houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Oud-collega Dirk Lokhorst heeft nu een stichting in het leven geroepen, de Foundation Justice for Julio Poch (FJJP), om Poch te steunen. “Gerard Spong bracht de familie Poch aan de rand van de afgrond.”

Deze stichting is nagenoeg overtuigd van de onschuld van de piloot en betaalt gedeelteijk de proceskosten. Een proces dat inmiddels een jaar op zich laat wachten, en waar nog steeds geen datum voor vastgesteld is.

Poch, die intussen wordt bijgestaan door mr. Geert-Jan Knoops, werd vorig jaar uitgeleverd aan Argentinië, nadat hij in Valencia werd opgepakt, vlak voor de laatste vlucht vóór zijn pensioen. Ook werd er vervolgens beslag gelegd op zijn bezittingen. Het bewijsmateriaal is op zijn zachtst gezegd mager. Poch heeft altijd ontkend.

HP/De Tijd nam contact op met de heer Dirk Lokhorst, gepensioneerd piloot en de directeur van FJJP.

Waarom deze stichting?
“De heer Poch heeft, net als ieder ander, recht op een eerlijk proces. Op dit moment wordt hij echter uitzichtloos van zijn vrijheid beroofd zonder dat van een proces sprake is. Wij pleiten ervoor dat het feitenmateriaal van het openbaar ministerie, dat op een kinderlijke wijze is verkregen en door rechter Torres aantoonbaar bewust/per ongeluk is gemanipuleerd, aan een nader onderzoek onderworpen zal worden.”

U helpt ook de familie?
“Nadat de declaraties van dhr. Spong (de vorige advocaat van de heer Poch, AR) de familie aan de rand van de afgrond hebben gebracht, besloten wij deze Stichting op de richten die onder meer het doel heeft een eerlijke rechtsgang te bevorderen en daar waar nodig deze Argentijnse familie te helpen, omdat ondanks een 22-jarig verblijf in Nederland het cultuurverschil er mede toe heeft bijgedragen dat de familie minder makkelijk de juiste wegen in Nederland weet te vinden.”

De stichting is gestart door ‘gewone mensen’ zegt u. U bedoelt hiermee dat de familie van de heer Poch hier niets mee te maken heeft?
“De stichting Foundation Justice for Julio Poch heeft inderdaad geen familieband met de familie Poch, echter ik ken dhr. Poch wel persoonlijk en heb met hem gevlogen van 1988 tot 1990, waarna hij gepromoveerd werd tot captain.”

Waarom bent u zo overtuigd van de onschuld van de heer Poch?
“De stichting is niet geheel overtuigd van zijn onschuld, maar wel nagenoeg. Zoals u in de media kunt lezen is het bewijs niet alleen mager, maar flinterdun! De stukken die wij gelezen hebben rammelen aan bijna alle kanten, daarom hebben wij dhr. Knoops bereid gevonden onze bevindingen te toetsen, en indien noodzakelijk actie te ondernemen, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden.”

Stelt de FJJP zich inderdaad aansprakelijk voor de proceskosten?
“De Stichting heeft zich gedeeltelijk aansprakelijk gesteld voor het proces om een eerlijke rechtsgang te bevorderen, zoals u ook kunt lezen op onze website. Die eerlijke rechtsgang is verre van gewaarborgd. De behandeling van ex-militairen gaat daar als volgt: “If you were part of them you should have known it,” en overigens moet je dan niet klagen want het rechtsysteem is nu beter dan tien jaar geleden. Wij vinden dit een absoluut onhoudbaar standpunt.”

Reageer op artikel:
Piloot Julio Poch is blut; stichting schiet te hulp
Sluiten