Een hond, een bakfiets en een pak

import reconstructie 1 okt 2010 Leven

In de rechtbankstukken die HP/De Tijd in bezit heeft voert prinses Margarita aan dat haar ex-man Edwin de Roy van Zuydewijn er ‘gesoigneerd’ uitziet en over een bakfiets en een hond beschikt. Volgens Margarita is daarmee voldoende aangetoond dat De Roy geen recht op alimentatie heeft. Verslaggever dezes kent het lijdend voorwerp al enkele jaren, en dat van dat gesoigneerd, bakfiets en hond klopt. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. De Roy leeft van giften van familie en vrienden en heeft blijkens de gerechtelijke stukken geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij de totstandkoming van dit artikel kreeg de verslaggever het verzoek De Roy terug te bellen vanwege een ‘tekort aan beltegoed’.

Enigszins amusant is ook dat de prinses stelt dat De Roy wel geld moet hebben ómdat hij een advocaat heeft. Even daarvoor betoogde ze, via haar eigen advocaat, dat ze rond moet komen van 800 euro in de maand. De schadevergoedingen die de Roy van Zuydewijn heeft ontvangen, wegen niet op tegen de kosten die zijn advocaat Mark Meijjer heeft gemaakt. Naar eigen zeggen heeft De Roy van Zuydewijn meermalen geprobeerd te solliciteren, maar ketsten deze gesprekken altijd af op zijn bekendheid dan wel op het risico van negatieve publiciteit voor de werkgever, een argument dat de rechter in 2007 nog erkende.

Niet zonder reden: eind vorig jaar solliciteerde De Roy bij een buitenlands bedrijf dat betrekkingen heeft met de bankier MeesPierson, toevalligerwijs de huisbankier van de Oranjes. De Roy kreeg de baan, maar enkele weken voor zijn eerste werkdag hoorde hij dat de betrekking toch niet doorging. De Roy van Zuydewijn: “Zodra het paleis erachter komt wie zich voor mij inzet, kan die persoon of het bedrijf rekenen op veel tegenwind. Ik vermoed dat dat ook hier aan de hand was. Deze gang van zaken speelt al sinds 2001, en Margarita heeft dit ook zelf verteld in uw blad.” Sterker, dat vertelde zij aan meer media, en het was misschien zelfs de aanleiding voor de hele kwestie.

Tevens voert Margarita aan dat zij voorzichtig is met het openbaren van haar financiële beslommeringen vanwege ‘de contacten met de pers’ die De Roy onderhoudt. Opmerkelijk, want prinses Margarita was degene die in HP/De Tijd de mediacampagne tegen haar familie begon. Waarbij dient te worden aangetekend dat deze overweging voor een rechter niet belangrijk zou moeten zijn. Margarita vindt dat een alimentatieregeling onterecht is, de rechter vond eerst van niet en toen van wel. Tot de rechter opnieuw uitspraak heeft gedaan, blijft de waarheid in het midden liggen. Mark Meijjer: “Dit is echt een zaak waar een lange adem voor nodig is, en gelukkig heeft mijn cliënt die. In elke volgende procedure worden zaken ontkend die eerder erkend werden en vice versa. Mijn cliënt vertrouwt erop dat daar nu een keer doorheen geprikt wordt.”

Reageer op artikel:
Een hond, een bakfiets en een pak
Sluiten