‘Links heeft de boel overgenomen’

Frank Verhoef 1 okt 2010 Leven

Kamerlid Martin Bosma (46) schreef een boek over zijn periode bij de Groep Wilders en de PVV. Daarin ageert hij tegen de multiculturele elite. ‘Zonder Nieuw Links was de PVV er misschien nooit geweest.’

U heeft een nogal opvallende keuze gemaakt voor de locatie van dit interview: een café aan de Linnaeusstraat, vlak bij de plek waar Theo van Gogh is vermoord. Op de dag van de moord, 2 november 2004, wilde u brood gaan kopen bij de bakker en zag u hem liggen, schrijft u in uw boek ‘De schijn-élite van de valse munters’. Op dat moment besloot u zich aan te sluiten bij de Groep Wilders.

“Voor de moord had ik al een of twee keer met Geert gesproken. Ik was me er al langer van bewust dat de massa-immigratie en de islam grote problemen vormen. In de lente en zomer van 2004 begon het te rommelen rondom Geert. De spanning liep op. Plotseling stond hij alleen. Ik vond dat zijn unieke geluid een plaatsje verdiende in de Nederlandse politiek.”

Dus u zocht Wilders op.

“De stijl van Geert sprak mij aan, dus heb ik hem gemaild. Op dat moment was er nog helemaal niks. Hij zat ergens op een kamertje aan de achterkant van het Kamergebouw.”

Dat moet een onzekere tijd zijn geweest.

“Er was geen enkele zekerheid. Er was geen geld, geen organisatie, ik kon zelfs geen toegangspasje krijgen van de Kamer. Ik heb een halfjaar op m’n spaargeld geleefd. Ik realiseerde me dat ik niet meer zou kunnen terugkeren naar mijn oude professie. Ik ben jaren journalist geweest, maar met de stempel van de Groep Wilders op je voorhoofd kun je het wel schudden in de journalistiek.”

Was u niet bang voor aanslagen?

“Er waren zelfs mensen die Geert niet durfden te mailen, omdat ze bang waren dat ze dan zouden worden bedreigd. Dat was toen zo’n beetje de sfeer in Nederland. Veel afspraken met potentiële medewerkers gingen niet door omdat ze het te eng vonden.”


Was er niemand die tegen u zei: doe het niet, samenwerken met Wilders?

“Dat zeiden heel veel mensen. Veiligheid speelde een grote rol. Iedereen was erg beducht voor aanslagen. En iedereen had wel een mening over ‘die gekke Wilders’.”

In uw boek spreekt u de hoop uit dat Nederland niet eindigt als ‘Hollandistan’. Maar u bent er niet gerust op. De islam rukt op en is er volgens u op uit om te heersen. Het boek ademt een sfeer van pessimisme uit.

“Het is geen vrolijk boek, maar je moet naar de feiten kijken. De islamkenner Bernard Lewis voorspelt dat Europa aan het eind van deze eeuw zal zijn geïslamiseerd. Daar zou ik mijn geld op zetten.”

Moeten we alvast een schip prepareren voor de lange reis naar het vrije Amerika?

“We kunnen het voorkomen. Denemarken laat zien hoe dat kan: de grenzen zijn er vrijwel gesloten voor kansloze immigranten. Maar een aantal andere landen gaat het heel moeilijk krijgen.”

Hoezo?

“In bepaalde gebieden gaat de islamisering heel snel. Islamitische normen en waarden kunnen ook worden overgenomen zonder dat de sharia landelijk wordt ingevoerd. Een groot aantal Franse steden kan al niet meer terug. Ook grote delen van Duitsland worden een probleem.”

Er zijn toch genoeg moslims die niets van de sharia moeten hebben en die waarde hechten aan de westerse liberale democratie? Het zal zo’n vaart niet lopen.

“Zulke moslims zijn er ook, en het worden er gelukkig steeds meer. Maar het probleem is de islam as such. Het is een cruciaal punt: de islam is er om te heersen, niet om beheerst te worden. De islam zal nooit een onderdeel worden van het Nederlandse poldermodel. Veel moslims overigens wel; zij vergeten hun ideologie of nemen er afstand van. Ze bestuderen de islam niet meer. Dat zijn hoopgevende ontwikkelingen. Maar de islam als ideologie blijft sterk en kan niet veranderen.”


Dus het is de taak van de PVV om te wijzen op de gevaren van de islam?

“Wij zijn geen politici die alleen maar moties schrijven over het landbouwbeleid of de A73. We willen ook de openbare meningsvorming beïnvloeden. Daarom heeft Geert de film Fitna gemaakt, is hij naar New York geweest en gaat hij straks naar Berlijn.”

Het centrale thema in uw boek zijn de verschillen tussen de politieke en culturele elite en het gewone volk. De eerste groep is voor multiculturalisme en massa-immigratie, de tweede groep pertinent daartegen.

“Die elites zijn allemaal links. Het is begonnen in de jaren zeventig, toen de katholieke Volkskrant de linkse Volkskrant werd, de burgerlijk-linkse VARA de socialistische VARA, en de PvdA allemaal werden overgenomen door Nieuw Links. De hele jaren zeventig laten zich lezen als een serie vijandige overnames. Een klein clubje vastberaden mensen heeft gewoon de boel overgenomen.”

Waar kwam dat vandaan?

“Het zijn de ideeën van mei 1968, die hun basis hebben in het culturele marxisme. In de slipstream daarvan is de multiculturele samenleving Nederland binnengedrongen.”

Voor de jaren zeventig waren de linkse partijen nog tegen massa-immigratie, schrijft u in uw boek. Dat illustreert u met citaten van de sociaal-democraat Willem Drees en zijn zoon, Willem Drees jr.

“Het werd als een groot gevaar gezien. Drees heeft er de laatste vijftien jaar van zijn leven tegen gefulmineerd. Datzelfde gold voor Drees jr., die leider werd van een afsplitsing van de PvdA, DS’70.”

De PVV is wel omschreven als een soort DS’70. Klopt dat?

“Als ik kijk naar waar die partij voor stond, dan zou ik daar zonder enig probleem lid van kunnen worden: een kleine overheid, tegen massa-immigratie, pro-Amerika en pro-Israël. Als Nieuw Links er niet was geweest, dan had de wereld er heel anders uit kunnen zien. Dan was de PVV er misschien niet eens geweest.”


Hoe ziet u de PvdA van dit moment eigenlijk, met Job Cohen aan het roer?

“Ze hebben hun hakken nog verder in het zand gezet. Cohen is voor de volle honderd procent een multiculturalist. Zijn voorganger, Wouter Bos, leek tenminste nog een beetje te begrijpen dat er ook een andere stroming is in Nederland. Dit betekent de ondergang van de PvdA. Steeds meer mensen realiseren zich dat die partij niet kiest voor de gewone mensen, maar voor de massa-immigratie. Ze mogen natuurlijk best van doelgroep veranderen, maar dan raak je wel je traditionele achterban kwijt. Standpunten die goed liggen bij islamieten heb je dan maar te accepteren.”

U schrijft dat bijna al onze verworvenheden een relatie hebben met het christendom. Wat bedoelt u daarmee?

“Om te beginnen is democratie een concept dat bij uitstek in een christelijke wereld kan ontstaan. De scheiding van kerk en staat kan alleen ontstaan in het christendom, dat zegt: ‘Geef de keizer wat des keizers is.’ Ook het kapitalisme, dat ons intens rijk heeft gemaakt, heeft een relatie met het christendom. Kijk maar naar de protestantse werklust. Dat er zoiets bestaat als goed en kwaad komt ook rechtstreeks voort uit het christendom. Ik zie heus wel wat er is gebeurd in de katholieke kerk, maar grosso modo is de balans van het christendom voor onze samenleving alleen maar positief.”

Hebben deze waarden wel toekomst, gezien het afkalvende kerkbezoek?

“Daar heb ik geen antwoord op. De kerken staan leeg en de moskeeën zijn vol…”

Misschien ligt het wel aan de houding van de mensen die het voor het zeggen hebben in de kerken, dominees van de PKN-kerken die de gelovigen het advies geven om D66 of GroenLinks te stemmen.


“Als je liever de ring kust van een moslim die vindt dat joden moeten worden vermoord, in plaats van dat je iets positiefs zegt over Geert, dan ben je de weg kwijt. Ze redeneren: de islam is een godsdienst en het christendom is een godsdienst, dus er is geen probleem. Dan ondermijn je toch jezelf? Een godsdienst gaat er toch van uit zelf de waarheid in pacht te hebben? Als je zegt dat ‘hullie God’ ook gelijk heeft, dan kun je net zo goed God gaan ontkennen.”

U geeft in uw boek ook af op journalisten. Die zijn massaal links, volgens de onderzoeken die u aanhaalt.

“Ik heb het in mijn tijd als journalist zelf gemerkt. Dat NRC Handelsblad steeds linkser wordt, moeten ze zelf weten. Voor de publieke omroep is dat een ander verhaal. De publieke omroep moet gebalanceerd zijn.”

U bent zelf opgegroeid in de rode Zaanstreek, u studeerde politicologie en was journalist bij het NOS Journaal en de Wereldomroep. Was u zelf ook niet een beetje links?

“Dat weet ik niet meer. Ik was vooral financieel journalist, dat was nooit een kwestie van links of rechts.”

Hoe was de sfeer op die redacties?

“Aan die redactietafels heerst een links-liberale consensus. Ze vinden het heel erg dat het Noordpoolijs aan het smelten is en dus sturen ze er iemand heen om verdrinkende ijsbeertjes te filmen. Maar die verslaggever komt nooit aan omdat er te veel ijs ligt. Als hoofdredacteur van het NOS Journaal zou ik andere keuzes maken. Ik zou geen klimaatcorrespondent aannemen maar een correspondent die de relatie tussen immigratie en criminaliteit onderzoekt.”

Verlangt u naar rechtse journalistiek?


“Ja! Ik ben een fan van het Amerikaanse Fox. Ik zou het fantastisch vinden als zo’n zender in Nederland zou bestaan.”

De publieke omroep heeft twee nieuwe ‘rechtse’ omroepen tot het bestel toegelaten.

“Het is kennelijk tot de publieke omroep doorgedrongen dat ze hun bestaansrecht verliezen als ze alleen maar linkse mensen bedienen. Dat is nou een voorbeeld van hoe de elites zouden moeten denken. Zelfcorrigerend vermogen is heel belangrijk.”

U bent geen voorstander van democratisering van de PVV, schrijft u in uw boek. Waarom niet?

“Een ledenpartij is inflexibel. De samenleving verandert snel, terwijl er slechts 30.000 actieve partijleden zijn. Als je geen leden hebt, kun je makkelijker geluiden oppikken uit de samenleving. Dat is democratischer. Onze partijstructuur is de toekomst.”

U bent het dus niet eens met uw fractiegenoot Hero Brinkman.

“Nee, ik ben er erg op tegen. Nieuwe leden kunnen de partij overnemen. Al die antifascistische types worden dan lid bij ons. Moet je daar al je energie in stoppen? Het is al moeilijk genoeg.”

Bevalt de nieuwe fractie trouwens een beetje?

“We zijn al jaren een fractie als alle andere fracties. Soms discussiëren we hard, soms nog wat harder. Er wordt niet met deuren gesmeten, maar af en toe lopen de gemoederen hoog op. De sfeer is goed, er wordt heel veel gelachen. De vorige fractie was net een vriendenkring. De nieuwe fractie moet zich nog ontwikkelen, maar het komt allemaal goed.”

Wat als Geert Wilders inderdaad een bed & breakfast begint in Ierland, zoals u in uw boek beschrijft, denkt u dat er dan niemand meer kritiek op de islam durft te leveren?


“Iemand die Geert zou willen opvolgen, moet zich eerst de vraag stellen of hij een leven tegemoet wil gaan waarin er gewapende mannen met hem meegaan als hij naar de wc moet. Pas dan kun je antwoord geven op de vraag of je de partij wilt leiden. Dat vind ik een aantasting van de democratie.”

U wordt vaak de rechterhand en het politieke genie van Wilders genoemd. U werkt al zes jaar met hem samen. Zou u de fractie niet kunnen leiden?

“Ik zou het in ieder geval niet willen. Ik heb echt niet de geringste ambitie om dat te doen. Ik wil vrij rond kunnen lopen en nú kunnen besluiten om over een paar minuten naar de Kalverstraat te gaan. Dat kan Geert niet.”

Martin Bosma: De schijn-élite van de valse munters. Bert Bakker. €19,95.

Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.

Reageer op artikel:
‘Links heeft de boel overgenomen’
Sluiten