VVD over voorstel Roemer: ‘Straks krijgen we alleen nog maar studenten in de Kamer’

Noortje Beumer 25 okt 2010 Politiek

SP-leider Emile Roemer wil het salaris van alle politici met 10 procent terugdringen. Morgen zal de hij hierover een voorstel indienen in het debat over de regeringsverklaring. Op veel steun kan Roemer vooralsnog niet rekenen. “Ik vind zijn voorstel visieloos,” aldus VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming.

Dat er door het kabinet-Rutte veel bezuinigd gaat worden, is duidelijk. Maar dit moet volgens de VVD niet ten koste gaan van de salarissen van politici. “Het is een slecht idee om te korten op de salarissen,” stelt Dezentjé Hamming. “Ik heb heel veel geld moeten inleveren toen ik uit het bedrijfsleven stapte en naar de Kamer ging. Straks krijgen we alleen maar studenten in de Kamer met deze lonen.”

Dezentjé Hamming krijgt net zoals andere Kamerleden een maandelijkse bruto onkostenvergoeding van 7.311,56 euro. En dat is nog exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

De VVD’er ziet wel een oplossing in het terugdringen van het aantal Kamerleden. “Je moet bezuinigen met een visie. Dat kan bijvoorbeeld door een kleinere overheid.” Ze voegt eraan toe dat de salarissen van politici gekoppeld zijn aan ambtenarensalarissen: “Nu vraag ik me af of Roemer eraan gedacht heeft dat deze salarissen dan ook met 10 procent achteruit gaan.” De SP kan morgen dus niet op steun van de VVD rekenen. “Ik vind zijn voorstel visieloos. Het zijn platte bezuinigingen op salarissen.”

PVV-kamerlid Hero Brinkman gaf een timide reactie op het voorstel van de SP. “Volgens mij hebben wij niets over de salarissen van politici in het regeerakkoord staan,” zegt hij voorzichtig. Dan: “Ik zeg geen ja op dit voorstel en ik zeg geen nee op dit voorstel. We luisteren de SP morgen aan.”

Brinkman kan zich wel vinden in het plan om aantal Kamerleden terug te dringen. “We willen de Tweede Kamer terug brengen naar 100 leden. Daar doen we als PVV ook al het één en ander aan.” SP’er Roemer laat echter aan de GPD-bladen weten dat dit een ‘onhaalbaar en ongewenst’ initiatief is.

Ter info: het salaris van de minister-president bedroeg in 2009 ongeveer 139.000 euro op jaarbasis en staatssecretarissen moesten met 131.000 euro per jaar rondkomen.

[[ poll uid=286 ]]

Reageer op artikel:
VVD over voorstel Roemer: ‘Straks krijgen we alleen nog maar studenten in de Kamer’
Sluiten