Stressmomenten

import 21ste eeuw 29 okt 2010 Leven

De discussie over het aantal vrouwen in de nieuwe regering was tenenkrommend en typerend voor het piepklein denkende Nederland. Neelie Kroes – de meest succesvolle vrouw van Nederland – stak de lont in het kruitvat en meteen wezen allerlei vrouwelijke managers Rutte terecht. Rutte verweerde zich door te stellen dat hij koos voor kwaliteit.

Had hij maar het bestaan geweten van een recent verschenen onderzoek waarin vrouwen vragen zijn gesteld of ze succesvol zijn, waarin ze succes hebben en waar ze de meeste stress bij ervaren. Wat blijkt? Meer dan acht van de tien vrouwen ervaren stress bij het combineren van werk en gezin. Pas als de wereld (lees: de combinatie werk/privé) in balans is, voelt de gemiddelde vrouw zich vrij van stress. We lezen onder andere: “Lukt het niet om de balans tussen werk en privé te vinden, dan vindt men zichzelf minder succesvol, en ervaren de respondenten van het onderzoek stress. In de afgelopen drie maanden heeft maar liefst 85 procent van de respondenten stress ervaren op het werk of in privésituaties.”

Ook de vraag wát voor vrouwen stressmomenten zijn, komt aan bod. Vrouwen blijken gestrest te zijn voor belangrijke gesprekken, gebroken nachten, belangrijke beslismomenten en een moeilijke situatie met de partner. In deze volgorde.

Hoeveel munitie heb je nodig? Rutte had, want dat blijkt, gewoon ronduit kunnen zeggen dat vrouwen niet geknipt zijn voor een baan als minister of secretaresse. In die functie is het namelijk een mijnenveld van beslismomenten, gebroken nachten, overwerk en belangrijke gesprekken. Sterker nog, het maakt deze functie tot wat het is. Een baan als bewindspersoon raffel je niet af binnen een week, en zelfs niet binnen zestig uur. Het is een functie die je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezighoudt. En hoe vervelend sommige vrouwen dat ook zullen vinden: vrouwen zijn hier niet voor in de wieg gelegd. De emancipatiegolf heeft veel goede dingen teweeggebracht, absoluut, maar het heeft er niet voor gezorgd dat vrouwen en mannen volledig gelijk zijn. We hebben daar maar mee te dealen, en Rutte snapt dat.

Reageer op artikel:
Stressmomenten
Sluiten