‘Veiligheid moet voorop staan’

import internet 5 nov 2010 Leven

“Het CDA vindt dat veiligheid voorop moet staan. Uiteraard staat het iedereen vrij om informatie te vergaren, zolang er maar geen wetten worden overtreden. Die vrijheid mag niet worden beperkt. Maar geheime documenten zijn vaak geheim omdat daar een belang mee is gediend. Want het kan gevaarlijk zijn voor personen, staten of organisaties als bepaalde zaken op straat komen te liggen. Daarom mag er met geheime informatie nooit onzorgvuldig worden omgesprongen. En daar draait het nu ook om in de discussie over de documenten die WikiLeaks in handen heeft gekregen en openbaar heeft gemaakt.

“Natuurlijk mogen burgers en journalisten, en dus ook de heer Gonggrijp, zaken aan de kaak stellen, als ze maar binnen de grenzen van de wet opereren. Zijn er strafbare feiten gepleegd bij het verkrijgen van de informatie, dan moet dat worden aangepakt. Bij het openbaar maken van zaken die personen, staten of organisaties in gevaar zouden kunnen brengen, heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij WikiLeaks en, in het geval van Collateral Murder ook bij de heer Gonggrijp. Het is naar onze mening vooral wenselijk om het lékken van geheime informatie aan te pakken. Dat is belangrijker dan het aanpakken van het openbáár maken van die informatie door klokkenluiderssites als WikiLeaks.”

Reageer op artikel:
‘Veiligheid moet voorop staan’
Sluiten