‘Wij staan achter WikiLeaks’

import internet 5 nov 2010 Leven

“Rop Gonggrijp doet veel goeds als het om privacy gaat. De SP stond volledig achter hem tijdens zijn strijd tegen stemcomputers. Ook in het geval van data-opslag delen we zijn zorgen. Misbruik ligt altijd op de loer, hetzij door commerciële partijen, die gegevens doorverkopen, hetzij door de overheid.

“We zijn het met Gonggrijp eens dat er minder data verzameld moeten worden, en vooral dat informatie veel minder lang bewaard moet blijven. Bij de ov-chipkaart is dit bijvoorbeeld zeven jaar. Deze gegevens vervuilen de databases, waardoor het in geval van opsporing eerder moeilijker dan makkelijker wordt gegevens op relevantie te filteren.

“WikiLeaks geeft ongelooflijk veel informatie vrij over misstanden. Het is een goede zaak dat filmpjes als Collateral Murder (de ‘helikoptervideo’ – red.) en bepaalde documenten naar buiten komen. De inhoud is zo belangrijk dat die móet worden aangekaart. Zo heeft het radioprogramma Argos op basis van WikiLeaks-materiaal ontdekt dat de strijd in Uruzgan veel bloediger was dan ons is verteld. Defensie heeft bewust gevoelige informatie achtergehouden. Hoog tijd voor Kamervragen dus. Tegelijk stellen we dat WikiLeaks operationele informatie moet verwijderen. Maar WikiLeaks zegt dat ook te doen, dus wij staan achter ze. Daarbij, als alle overheden zich netjes aan de internationale wetten zouden houden, zou er niets te openbaren zíjn.”

Reageer op artikel:
‘Wij staan achter WikiLeaks’
Sluiten