Wat zei Wilders over taqiyya?

import samenleving 12 nov 2010 Leven

Fragmenten uit het Tweede Kamerdebat op 26 oktober tussen Geert Wilders (PVV), Femke Halsema (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Job Cohen (PvdA).

Wilders: “Wie zich aan de regels houdt, is van harte welkom. Geen misverstand.”

Halsema: “Ook gelovige moslims? Ik vraag u dit omdat u met uw ideoloogje Bosma het woord tàqiyya…”

W: “Taqqía…”

H: “…heeft geïntroduceerd. (-) Daarmee zegt u dat het eigenlijk niet mogelijk is om een geïntegreerde moslim te zijn. Want, zegt u, dan wordt er taqiyya gepleegd. Dan wordt er gelogen om alsnog de zuivere islam te brengen. Met andere woorden: een geïntegreerde moslim is een moslim die liegt.”

W: “Nee, dat heb ik niet gezegd. Wij hebben gezegd dat een moslim taqiyya kán plegen. Wij hebben daarbij gezegd dat het zeker niet zo is dat iedere moslim taqiyya pleegt.”

Vervolgens legt Wilders het begrip uit: “Bijvoorbeeld: een moslim die vindt dat homoseksualiteit niet deugt, zegt dat niet omdat-ie bang is dat-ie vervolgd wordt, of dat ‘t maatschappelijk onacceptabel is. Dat, een beetje gesimplificeerd, is taqiyya. Dat kán een moslim doen, maar dat wil niet zeggen dat een moslim dat ook doet.”

H: “En wanneer weet u dat?”

W: “Nou ja, dat is het grote probleem. Dat je dat nooit weet.”

H: “Wat u zegt is dat wantrouwen jegens moslims altijd op zijn plaats is. Daarmee plant u een gif in onze samenleving.”

W: “Nee hoor, wij planten geen gif in onze samenleving, wij waarschuwen onze samenleving. En nogmaals: taqiyya is een groot gevaar maar wij hebben nooit gezegd, en zullen ook nooit zeggen, dat iedere moslim dat toepast.”

Volgt nog een discussie met Pechtold en Cohen, waarin Wilders nog twee uitspraken doet:

1.”Ik leg helemaal geen beschuldiging neer, ik doe niets afschuwelijks. Ik zeg alleen wat het begrip inhoudt. Vraagt u aan de eerste de beste islamist of arabist wat taqiyya is, en hij legt het u uit.”


2. “Iedere moslim kent het begrip taqiyya. Ook de moslim die het niet toepast, weet waar ik het over heb. Het is een normaal toegepast begrip dat u ook terugvindt in de islamitische leer.”

Reageer op artikel:
Wat zei Wilders over taqiyya?
Sluiten