CDA: doe wat je zegt en wees wie je bent

Sywert van Lienden 2 dec 2010 Politiek

Kijkend naar het CDA vraag ik mezelf vaak af: ben ik nou schizofreen of zij? Zaterdag hield het CDA nog congres en nam zij vrijwel alle conclusies van de Commissie Frissen over. De commissie Frissen sprak van een partij die uit balans is geraakt en technocratisch is geworden, profiel en inhoud zwaar heeft verwaarloosd, te weinig christen-democratische antwoorden voor de 21ste-eeuwse heeft ontwikkeld en onvoldoende besef heeft van wat speelt in de samenleving. Tijd voor wat anders dus. Zou je denken.

(Lees verder onder de video.)
<object data=’data:application/x-silverlight-2,’ type=’application/x-silverlight-2′ width=’384′ height=’216′> <param name=’source’ value=’http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap’/> <param name=’enablehtmlaccess’ value=’true’/> <param name=’initParams’ value=’version=sl.1.9.29,episodeID=11773266,videoQuality=std,playlistEnabled=no,playMode=pause’ /> <embed source=’http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap’ type=’application/x-silverlight-2′ enablehtmlaccess=’true’ width=’384′ height=’216′ initParams=’version=sl.1.9.29,episodeID=11773266,videoQuality=std,playlistEnabled=no,playMode=pause’> <a href=’http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807′ style=’text-decoration: none;’> <img src=’http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg’ alt=’Get Microsoft Silverlight’ style=’border-style: none’/> </a> <br /> <a href=’http://player.omroep.nl/?aflID=11773266′>Bekijk de video in andere formaten.</a> </embed> </object>

Dinsdagavond kwam het ervaren Limburgse Kamerlid Ger Koopmans in Pauw en Witteman. En wat ziet men? Een ouderwets Limburgs zetbaasje die een portefeuille rotondes en snelwegafslagen net zo makkelijk ‘bestuurt’ als overheidsinstellingen. Als controlerend volkstegenwoordiger ‘openstaand voor suggesties van burgers’. Met een verhaal dat neerkomt op zoveel mogelijk rijksambtenaren ontslaan zonder daarbij zelfbeheersing te kunnen opbrengen nieuwe regeltjes te verzinnen.

Want weet, Ger Koopmans kan zich net zo min beheersen als de 149 andere kamerleden. Alleen al in de afgelopen vier weken bepleitte hij, neem een teug adem: een gedragcode voor oud-ministers, het afschaffen van regels rondom afgraven van weilanden, het afschieten van de ecologische hoofdstructuur, het verbieden van onteigening voor natuur en een oproep tot een discussie over de voedselzekerheid. Last but not least stelde hij ook nog een keurmerk voor streekproducten voor en stelde wat kamervragen over edelherten in nationaal park de Meinweg. Overigens stelt afgevaardigde Koopmans erg veel vragen: tik Ger Koopmans en kamervragen in bij Google en je krijgt 1700 hits. In het archief van de Tweede Kamer kom ik tot minimaal 201 kamervragen in zijn carrière. Tweehonderd en één. Elke week een nieuwe; genoeg werk voor een part-time ambtenaar.

Ger Koopmans valt me vaak op, in negatieve zin, als Kamerlid dat graag een regionale zonnekoning is. Rotonde of burgemeester nodig in Limburg? Bel Koopmans, fluistert het Binnenhof. Vaak wist hij bij minister Eurlings extraatjes te ritselen voor Limburg. Verslingerd aan de macht is hij in Limburg bij veel lokale verkiezingen altijd aanwezig. Staand voor zijn zaak, maar ook vol van zichzelf.

Terug naar Pauw en Witteman. Daar verkondigde Koopmans dat het WK vooral naar Nederland moet komen, want ‘één groot feest’. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over de mogelijke verliezen werden weggezet als glazenbolwetenschap, wie weet immers hoe de wereld eruit ziet in 2018 of 2022? Drie minuten later verklaart hij alweer dat Nederland 18 miljard moet bezuinigen om in 2015 tot 2020 weer een begrotingsevenwicht te krijgen. Weten we daar opeens wel hoe de wereld er morgen uitziet?

Het is de inconsistentie van de boodschap die het CDA aan het wankelen heeft gebracht, de partij in het hart geraakt heeft. Het gemakzuchtige vinden zonder te denken. Het doen wat zij anderen verwijt. Het maken van keuzes zonder te kiezen. Niet voor niets verloor het CDA de meeste zetels aan de groep die niet kwam opdagen bij de verkiezingen. Mensen die het CDA als haven zagen in tijden van warrige en heftige politiek namen niet de moeite het CDA te steunen.Hetzij door het weer, het fletse programma of Balkenende; feit is dat zij afgehaakt zijn. Eerlijkheid tonen en vertrouwen waarmaken: dat is de ware opdracht voor de CDA-fractie.

Reageer op artikel:
CDA: doe wat je zegt en wees wie je bent
Sluiten