Marcel van Dam

import corbino 3 dec 2010 Cultuur

Populisme versloeg principes, aandacht onthoofdde analyse, kompanen kozen anders, vele vrienden vielen: bedroefd, gestreng en standvastig bleef hij overeind staan, begaan met onrecht, onvrede en onrendabelen. De waarachtige en wantrouwende nieuwsgierigheid van een sociaal idealist, het scherpe spreekgemak van een kijkcijferdrijver. Er is geen leven zonder een rechtvaardige waarheid, en ons van zijn versie te overtuigen is zijn geboren en verplichtende logica. Invloed en intelligentie, mening en metier, column en controverse, durf en debat: zijn stem is daar waar een humaan hart hoort te zijn. Bij u en mij.

Reageer op artikel:
Marcel van Dam
Sluiten