Spring naar de content

Invloed van islam in Nederland

Ik heb eens nagegaan hoe groot de invloed is van de islam in de media en politiek. Nou ik kan je zeggen die is groot. Veel te groot naar mijn zin en niet in proportie naar het aantal moslims in Nederland. Ja, ze zijn zeer goed in lobbyen, dat wel. Maar even de invloed.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Als je kijkt naar de linkse kerk Vara en NOS dan zitten daar in de redacties een oververtegenwoordiging van mensen met islamitische afkomst. Ook journalisten die het midden-oosten verslaan zijn overwegend islamitisch. Dit geeft te denken over hun journalistieke werk. Het zijn propaganda makers voor Palestina. Kijken we naar de politiek dan is de invloed nog groter. In de Tweede Kamer zitten moslims, Marcouch, loopjongen van de Marokkaanse koning en DST. En hij is niet alleen. Op alle hogere posten in de ambtenarij zitten mensen met een islamitische komaf. En voor wie het niet begrijpt. Mensen met islamitische komaf zijn defacto pro-Palestina. Zij zullen uiteindelijk kiezen voor de Palestijnen in Gaza en niet voor de joden in Israel no matter what.

Even kijken hoeveel islamieten hier weer op gaan reageren.

Nu even serieus. Gisteren brachten we dit artikel over de club Stop de Bezetting van Gretta Duisenberg. Vanwege de antisemitische inhoud van het artikel op de website van Duisenberg. Het leek verslaggever dezes en goed idee om daarover een klacht in te dienen bij het Meldpunt Discriminatie Internet. Hun reactie: de tekst is tendentieus, maar niet onnodig grievend. [[popup file=”2010-12/meldpunt.jpg” description=”Waarvan akte” align=”inline” ]].

Onderwerpen