Spring naar de content

Het kan niet in Almere

van een onzer verslaggevers
28 januari 1931 Almere – Den gemeenteraad van Almere kwam heden ten dagen met eene heugelijke mededeeling. Thans hebben de fractievoorzitters besloten om een einde te maken aan den verruwing der Nederlandse taal binnen den raad.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Het onkuise taalgebruik binnen den raad is met name gericht jegens opruiende kwajongens in onze stad. Deze brutale knapen spreken nimmer met twee woorden en zijn niet gespeend van enig beschavingsbesef. Voornoemde kwajongens komen vaak na twaalven pas tezamen in de binnenstad, alwaar zei onder invloed van hasjisigaretten voor een hoop tumult zorgen. Met hun baldadige fratsen en doldwaze acties zijn ze een heuse plaag voor den gewoone man.

Hoewel den raad zich terdege bewust is van den problematiek heeft men nu besloten zich niet te verlaagen tot het niveau des volk. Scheldwoorden als rapalje, hippie, deksels, goeie grutjes en deugniet zijn dan ook vanaf heden verbooden. 

Den nationalistische volkspartij PVV heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe regel. “Waar gaat het heen met de wereld meneer, wanneer den vos geen vos meer genoemd mag worden? Wat is de volgende stap, een vrouw als burgermeester!?”

En daarmee geachte lezeraars, laat ik u over aan de verpozing die HP/De Tijd u pleegt te bieden.