Scheiden nieuwe stijl: co-ouderschap

import samenleving 28 jan 2011 Leven

Lange tijd bleef zo’n 90 procent van alle kinderen bij hun moeder wonen na de scheiding. De afgelopen jaren is dat beeld sterk veranderd. Volgens cijfers van de Universiteit van Utrecht woont nu zo’n 20 procent van alle kinderen van gescheiden ouders zowel bij vader als bij moeder, in de vorm van co-ouderschap. In zes procent van de gevallen gaat een kind bij de vader wonen, in 74 procent van de gevallen blijft de moeder de belangrijkste verzorger. Die ontwikkeling is snel gegaan: tien jaar geleden was het aandeel van co-ouders nog geen 5 procent. Over de gehele linie hebben gescheiden ouders tegenwoordig beter contact met hun kinderen dan vroeger.

Reageer op artikel:
Scheiden nieuwe stijl: co-ouderschap
Sluiten