Het JSF-debat

import haagse post 18 feb 2011 Politiek

Af en toe wil een debat niet helemaal uit de verf komen. Zo debatteerde de Kamer vorige week, op voorstel van GroenLinks, over de JSF en WikiLeaks. Uit de veelbesproken documenten blijkt dat de Amerikanen al in 2007 wisten dat de Nederlandse overheid de aanschaf van 85 toestellen niet kan betalen. GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge wilde de onderste steen boven hebben en riep Defensieminister Hans Hillen (CDA) naar de Kamer voor een spoeddebat.

Na de inbreng van de Kamer (SP’er Jasper van Dijk: “Dit is de vliegende Noord-Zuidlijn.”) was het woord aan de minister. En die zei helemaal niets. “Ik heb geen idee of het waar is of niet waar is,” aldus Hillen over de cables. Desondanks vindt Van den Berge het geen nutteloos debat. “Ook al heeft het inhoudelijk weinig opgeleverd.Het kabinet weet niet of de WikiLeaks-documenten echt zijn. Juist dan zou je denken dat een minister inhoudelijk kan zeggen wat er wel of niet klopt. Een toelichting. Maar Hillen kwam slechts met bezweringsformules.” En dat klopt, de CDA-minister komt in maart met een nieuw ‘herijkingsmoment’. “En zo gaat het nu dus al jaren” aldus Van den Berge.

Opmerkelijk was het optreden van Hero Brinkman. De PVV heeft in het gedoogakkoord getekend voor een tweede testtoestel, maar is verder tegen de aanschaf van de JSF. En dat toestel wordt óók steeds duurder. Van den Berge: “Hij raakte in een spagaat. De PVV heeft een blanco cheque getekend waarvan het bedrag steeds hoger oploopt.”

Reageer op artikel:
Het JSF-debat
Sluiten