Wat komt

Mark Traa 11 mrt 2011 Leven

Het begon als een opstand, maar inmiddels mogen we gerust spreken van een burgeroorlog. Libië wordt het onvermijdelijke agendapunt op de informele NAVO-top en de eveneens informele bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken, die beide deze week plaatsvinden. Na afloop zullen we de Nederlandse ministers Hillen en Rosenthal voor de camera’s op een slap koord zien balanceren. De spierballentaal brandt hun ongetwijfeld op de lippen, maar het zou onverstandig zijn om nu de toorn van Kadhafi te wekken. Want die heeft drie Nederlandse militairen in zijn macht. En niemand die voorspelt dat hij die troeven snel uit handen zal geven.

Voor koningin Beatrix zit het spitsroeden lopen er vanaf vrijdag weer even op. Ze is dan teruggekeerd van haar meest beladen etentje ooit, dat met de sultan van Oman, gevolgd door een staatsbezoek aan Qatar. Maandagmiddag wacht een onomstreden evenement in eigen land: de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning. Laureaten zijn de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar en de Nederlandse krijgsmacht, verpersoonlijkt door bevelhebber Peter van Uhm. Want het leger beijvert zich voor democratie en strijdt tegen dictatuur – vandaar die prijs. We mogen het gerust wrang noemen dat diezelfde krijgsmacht zich waarschijnlijk ook maandagmiddag nog door zo’n despoot laat gijzelen.

Door een prijs te overhandigen, geven we graag aan hoe we vinden dat het zou moeten. In dat licht moeten we ook de oprichting bezien van een instituut dat zich gaat beijveren voor de mensenrechten in Nederland. Niet omdat we nog ergens martelkelders vermoeden, maar wel omdat de Commissie Gelijke Behandeling, die in het nieuwe instituut opgaat, zich nog steeds niet overbodig heeft gemaakt. Vanaf dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het plan, dat nog uit de schoot komt van het vorige kabinet.

Dinsdag is ook de dag dat de wet Actieve Opsporing Onverzekerden van kracht wordt. Er zijn ruim 150.000 mensen zonder (verplichte) zorgverzekering in Nederland; vooral jongeren, inburgeraars en allochtonen. Ze krijgen voortaan maximaal twee waarschuwingen met bijbehorende boete, en bij volhardende weigering wordt de premie een jaar lang ingehouden op loon of uitkering. Waardoor de werkgever weet krijgt van het asociale gedrag – want dat is het volgens de overheid; de premiebetalende gemeenschap draait immers op voor de zorgkosten van de onverzekerde. De onvermijdelijke overheidscampagne blijkt al te lopen, via www.ikzoekdekking.nl.


Zodat niemand kan zeggen dat hij er niet van heeft kunnen weten. Zo doen we dat in een nette democratie.

Reageer op artikel:
Wat komt
Sluiten