Asbo’s voor onze aso’s?

import asbo 18 mrt 2011 Politiek

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil rechters de mogelijkheid bieden persoonsgerichte maatregelen te treffen tegen plegers van ‘afgekeurd gedrag’.

Zo’n maatregel kan worden opgelegd aan raddraaiers die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd, maar zodra ze in overtreding zijn, is dat een strafbaar feit. Daarin lijkt Opsteltens voorstel op de Engelse Asbo, waarbij de rechter bepaalt wat ontoelaatbaar gedrag is.

Als zijn plan wordt aangenomen, kunnen rechters straks gebieds- of contactverboden opleggen van maximaal twee jaar. Nu kan dat voor hooguit drie maanden.

Volgens de Leidse criminologe Monique Koemans heeft een Asbo-achtige maatregel in Nederland weinig toegevoegde waarde. Zij stelt dat de Nederlandse situatie niet te vergelijken is met die bij onze westerburen. Koemans: “Wij hebben bijvoorbeeld al het samenscholingsverbod, de bestuurlijke ophouding, de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte en de recent aangenomen Voetbalwet. In Engeland was dat niet zo. Ik denk dat de verlenging van de termijn voor gebieds- of contactverboden afschrikwekkend moet werken, maar eigenlijk hebben we al genoeg van dit soort maatregelen. We kunnen beter investeren in een effectievere uitvoering.”

Reageer op artikel:
Asbo’s voor onze aso’s?
Sluiten