Spring naar de content

Hitweek (1965-1969) en Aloha (1969-1974)

Het eerste nummer van het fameuze 'vakblad voor tweeners' Hitweek verscheen in september 1965. Aan de wieg stonden de avantgardistische Fluxus-kunstenaar Willem de Ridder en zijn kompaan Peter J. Muller. Het blad onderscheidde zich met name van de concurrentie doordat het zich nadrukkelijk opstelde als spreekbuis van de rebelse jongeren(sub)cultuur van de jaren zestig. Aloha ging in 1969 op dat spoor verder, maar wilde, zo kondigde De Ridder aan, minder een 'popkrant' zijn dan Hitweek. Toch vormde popmuziek het belangrijkste bestanddeel van Aloha. Daarnaast was er aandacht voor onderwerpen als seks, meditatie, drugs en zelfs politiek. Qua toon (veel hip jargon, liefst fonetisch gespeld) en vorm (een even grensverleggende als oogverblindende layout) bleef echter alles bij het oude. De Ridder trok zich eind 1971 terug uit de voorste linies van Aloha. Het blad had toen al veel van zijn glans verloren. Belangrijkste oorzaak: achter de schermen woedde een hevige richtingenstrijd tussen redacteuren die van Aloha een volwassen opinieblad wilden maken en Koos Koets-achtigen die meer zagen in verhalen over bewustzijnsverruiming en aanverwante topics.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

De oplage van Aloha - bij de start nog bijna 50.000 - zakte sinds 1972 steeds verder weg. "En dan ga je denken," vertelde eindredacteur Koos Zwart in 1974 aan Het Parool. "En je beseft dat het drukken van zo'n krant met toch nog 15.000 exemplaren ontzettend veel bomen kost. Stoppen, er zat niets ander op." In mei 1974 verscheen het laatste nummer.