Spring naar de content

Geert Wilders: ‘We moeten Mohammed ontmaskeren’

In een ingezonden stuk in HP/De Tijd breekt PVV-leider Geert Wilders een lans voor alle moslims die de islam de rug willen toekeren. Om te beginnen door het ware gezicht van de profeet te tonen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Wie wil weten waarom de islam levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed, aan wiens brein de Koran en de hele islam zijn ontsproten. De Koran is niet zomaar een boek. Moslims geloven dat Allah het zelf geschreven heeft en dat het aan Mohammed werd gedicteerd uit de originele versie, de Umm al-Kitab, die op een tafel ligt in de hemel. Daarom valt er niet te redetwisten over de inhoud ervan. Wie kan het tenslotte oneens zijn met hetgeen Allah zelf heeft geschreven? Daarmee valt veel mohammedaans gedrag te verklaren: van de gewelddadige jihad tot haatgedrag jegens joden, christenen en andere niet-moslims en afvalligen. Wat wij in het Westen abnormaal vinden, is voor de islam heel gewoon.

Een tweede onoverkomelijk probleem met de islam is de figuur van Mohammed. Hij is niet zomaar iemand. Hij is al-insan alkamil, de perfecte mens. Om tot de islam toe te treden, dien je de shahada (geloofsgetuigenis) uit te spreken. Met het uitspreken daarvan getuig je dat er geen god is die aanbeden mag worden behalve Allah, en je getuigt dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

De Koran, en daarmee dus Allah, stelt dat Mohammeds leven dient te worden nagevolgd. Dat heeft elke dag gruwelijke gevolgen.

Er is volop analyse gepleegd op de geestelijke gesteldheid van Mohammed. Ondanks de nodige onderzoeken terzake wordt er zelden over gesproken en gediscussieerd. Er heerst een taboe op het bespreken van de ware aard van de man die door anderhalf miljard moslims wereldwijd als heilige profeet en voorbeeld wordt beschouwd. Dat taboe moet in het Westen worden doorbroken – ook hier in Nederland.

Ali Sina, een Iraanse ex-moslim die de organisatie van islamafvalligen Faith Freedom heeft opgericht, stelt in zijn laatste boek dat Mohammed een narcist, een pedofiel, een massamoordenaar, een terrorist, een vrouwenhater, een seksueel geobsedeerde, een sekteleider, een krankzinnige, een verkrachter, een folteraar, een sluipmoordenaar en een rover was.* Sina looft 50.000 dollar uit voor wie het tegendeel kan bewijzen. Nog niemand heeft de beloning opgeëist. Geen wonder: het is gebaseerd op de islamitische teksten zelf, zoals de Hadiths, de beschrijvingen van Mohammeds leven op basis van getuigenissen van tijdgenoten.


De historische Mohammed was de wrede leider van een roversbende uit Medina die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid. Een bescheiden voorbeeld: het uitroeien van de joodse Kurayza-stam in Medina in627. Een van de hoofdafhakkers was deze Mohammed. De vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Wanneer we vandaag geconfronteerd worden met de waanzin van islamitische terroristen, is het niet moeilijk te achterhalen waar die waanzin vandaan komt.

Onlangs werd in Wenen de vrouwenrechtenactiviste Elisabeth Sabaditsch-Wolff veroordeeld tot een boete omdat ze een godsdienst had beledigd door Mohammed een pedofiel te noemen. Het is echter de waarheid. In talrijke hadiths komt Mohammeds lievelingsvrouw – het kindvrouwtje Aisha – voor. Aisha zegt letterlijk: “De profeet is met mij getrouwd toen ik zes jaar oud was, en hij had gemeenschap met mij toen ik negen was.”

Volgens de geschiedschrijver Theophanes (752-817) was Mohammed een epilepticus. Epileptische crises gaan soms gepaard met hallucinaties, zweten uit het voorhoofd en schuim op de lippen – precies de symptomen die zich bij Mohammed tijdens zijn visioenen voordeden.

De Vlaamse psycholoog dr. Herman Somers concludeert in Een andere Mohammed (1992) dat de ‘profeet’ vanaf zijn veertigste begon te lijden aan acromegalie, een groeistoornis veroorzaakt door een gezwel in de hypofyse, een klein orgaan dat zich net onder de hersenen bevindt. Als de tumor in de hypofyse overdruk veroorzaakt in de hersenen, gaan mensen dingen zien en horen die er niet zijn. Somers’ psychopathologische diagnose van Mohammed is: organische hallucinatorische aandoening met paranoïde kenmerken. De Duitse medische historicus Armin Geus spreekt van een paranoïde hallucinatorische schizofrenie. Een gelijkaardige analyse is te vinden in het boek The Medical Case of Muhammed van de arts Dede Korkut.


Dr. Masud Ansari noemt Mohammed in zijn boek Psychology of Mohammed: Inside the Brain of a Prophet ‘de perfecte verpersoonlijking van een psychopaat aan de macht’. Mohammed had een verstoorde paranoïde persoonlijkheid met een minderwaardigheidscomplex en megalomane neigingen. Wanneer hij vervolgens op zijn veertigste visioenen krijgt die hem doen geloven dat hij een kosmische zending heeft, is het hek van de dam.

De waarheid is niet altijd prettig noch politiek correct. Maar op basis van genoemde onderzoeken kan worden beargumenteerd dat de islamitische geloofsbelijdenis anderhalf miljard mensen ter wereld, waaronder één miljoen in Nederland, de plicht oplegt Mohammed als voorbeeld te nemen. Er is geen weg terug voor wie eenmaal moslim is. Want al stelt artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat eenieder het recht heeft ‘om van godsdienst of overtuiging te veranderen’, de islam stelt op uittreding de doodstraf.

Wie kritiek uit op de islam en Mohammed, loopt – zoals ikzelf – groot persoonlijk gevaar.

En wie wil ontsnappen aan de greep van de islam en Mohammed, moet dat wellicht met de dood bekopen. We mogen dit niet langer accepteren. Een publieke discussie over de ware aard en karakter van Mohammed kan inzicht en steun geven aan moslims wereldwijd om de islam te verlaten.

Afvalligen zijn helden en verdienen meer dan ooit de steun van alle vrijheidslievende mensen ter wereld. Partijpolitieke overwegingen mogen daarbij geen enkele rol spelen. Het wordt tijd dat wij deze mensen helpen door Mohammed te ontmaskeren.

Geert Wilders, voorzitter Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

* www.jpost.com/Home/Article.aspx?id=104835