Kameraad Kadhafi

Sinds Moammar Kadhafi de oorlog heeft verklaard aan zijn eigen volk, zijn er buiten Libië nog maar weinigen die hem openlijk steunen. Toch zijn er ook in Nederland wel degelijk groeperingen die de kolonel een warm hart toedragen. Of moeten we zeggen: toedroegen?

De Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) roemde Kadhafi eind februari in het partijblad Manifest om zijn strijd tegen het imperialisme. “Kadhafi is geen imperialistische stroman zoals Hosni Mubarak.

“Een interview over kameraad Kadhafi? Daar moest NCPN-bestuurder Wil van der Klift even over nadenken. “Als straks iedereen vindt dat hij weg moet, heeft het voor ons weinig zin om daar een ander geluid tegenover te zetten.”

Het interview kwam er niet. Van der Klift: “Zo veel weten wij eigenlijk ook niet van Kadhafi. Daarbij heeft HP/De Tijd ons vorig jaar afgeschilderd als een stelletje dinosauriërs.”

Meer leuke content? Like ons op Facebook

import de tijd