Spring naar de content

Open Brief aan Geert Wilders. ‘Hoe ga je het aantal moslims in Nederland verminderen?’

Geachte heer Wilders, beste Geert,

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Op paaszondag publiceerde ik op Joop.nl een artikel waarin ik een aantal politici, waaronder jij, met elkaar vergelijk. Je reageerde hierop door te zeggen dat je het artikel ‘ongepast’ en ‘ziekelijk demoniserend’ vindt. Ook twitterde je: “VARA en voormalig GroenLinks-voorzitter spannen de zieke kroon met walgelijke Hitler-vergelijking. Kogel van links?” Hoewel ik veel ferme uitspraken van je heb meegemaakt, had ik zo’n reactie niet verwacht. Ik voel me niet helemaal veilig meer. Daarom deze open brief, waarvan ik hoop dat dat je deze zult ontvangen in de constructieve sfeer waarin die bedoeld is.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

In de eerste plaats mijn artikel. Ik uit daarin mijn woede over de afgelasting van de Arondéuslezing op verzoek van iemand die namens jou gekozen is. Ik heb je daar nog geen afstand van horen nemen, ondanks je veelgehoorde pleidooi voor vrije meningsuiting. Die kritiek staat dus als een huis. Ook vergelijk ik in het artikel politici met elkaar in een tabel. Ik heb daarmee inderdaad jou en Hitler vergeleken, maar dat betekent natuurlijk niet moreel gelijkstellen. Jij vergelijkt jezelf ook met Hitler als je zegt dat je niet op hem lijkt. Ik vind je geen genocidale moordenaar. De stelling dat ik of mijn artikel ook maar iets met geweld te maken hebben, is uit de lucht gegrepen. Net als de bewering dat ik ‘links’ ben, trouwens. Ik ben een groene liberaal.

Toen ik de tabel maakte schrok ik van het aantal verregaande plannen dat je hebt. Ik had je al in de media horen zeggen dat de gelijkheid voor de wet en een aantal andere grondrechten moeten worden afgeschaft of aangepast. Je pleit voor een rechterlijke macht onder politieke controle. Je wilt het buitenlands beleid in dienst stellen van de strijd tegen ‘de islam’ en minder moslims. Je wilt mensen die zich niet aan ‘de dominante cultuur’ houden deporteren. Ik ben het daar niet alleen niet mee eens, ik zie ook geen ruimte voor dergelijke maatregelen in een democratie.

Het bijzondere is dat je juist zegt de democratie te willen beschermen. Ik ben oprecht benieuwd naar je mening over hoe je plannen daarmee goed te rijmen zijn. Publiceer eens je eigen ideale Grondwet. Hoe ziet artikel 1 er bij jou uit? Vertel wat je bedoelt met ‘de dominante cultuur’, en hoe je zult beslissen dat iemand zich daar niet aan houdt. Hoe ga je het aantal moslims in Nederland verminderen? Hoe ziet een buitenlands beleid gericht op anti-islamstrijd er uit? Vind je het Kinderrechtenverdrag en het Vuchtelingenverdrag optioneel in een democratie? En vind je het echt ‘gepast’ om op demonstranten te schieten, en zo ja in welke gevallen?

Maar wat mij minstens evenveel zorgen baart is wat je niet zegt. Ik weet dus niet waar je grenzen liggen, en dat schept vrees. Zou je ooit een groep mensen collectief straffen? Vind je een aanvalsoorlog in bepaalde gevallen legitiem? Is een Nederland onder jouw leiding nog lid van de Raad van Europa, en mogen mensen dan nog met een buitenlander trouwen? Je plannen vereisen ook een grote toename van de macht van de overheid over het leven van burgers, macht die bijna altijd wordt misbruikt. Welke zekerheid zul je inbouwen dat die macht niet leidt tot willekeur of corruptie? Dat bijvoorbeeld ook de door jou benoemde rechters je kunnen veroordelen als je de fout in gaat?

En dan ikzelf. Bij mij zit de schrik er flink in na je venijnige reactie gisteren. Veel vrienden vragen of ik mij nog veilig voel. Vind je zelf ook niet dat je meer ruimte voor je eigen mening opeist dan dat je die gunt voor anderen? Als je gevoel voor ironie hebt zou ik het erg op prijs stellen als je politieke tegenstanders meer ruimte laat voor een open debat. Ik zou er ook voor oppassen om de woorden ‘fascisme’ en ‘nationaal socialisme’ te vaak te gebruiken. En ook om politieke tegenstanders meteen links te noemen, zeker als ze verder af staan van het socialisme dan jij.

Ik zie oprecht uit naar meer inzicht in de bovenstaande vragen. Ik sluit niet uit dat ik een aantal dingen verkeerd begrepen heb. En als je in meer detail dan voorheen je ideale wereldbeeld schetst stelt dat politieke tegenstanders in staat om je afgewogen te bestrijden. Dat lijkt me in ieders belang. Kom anders gewoon vanavond in Haarlem luisteren naar de lezing van Thomas von der Dunk. Ga eens in debat met burgers die bang voor je zijn. En als je dat niet op straat wilt doen, dan maar op papier.

Dank,

Michael Blok. Ik tutoyeer je overigens in een poging de sfeer constructief te houden.

Michael Blok is voormalig voorzitter van GroenLinks, afdeling Amsterdam-Oost.

Onderwerpen