Spring naar de content

Man van ideeën

Uilskuiken van de week: Ronald Kaatee

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Tegen het hedendaags populisme zijn allerlei bezwaren aan te voeren, toch is weinig zo vermakelijk als het verschijnsel van een afstandje gadeslaan. Partijen als LPF en tegenwoordig PVV verdienen lof voor het zeldzaam hilari-sche theater dat ze in alle ernst op-voeren.

De slapstick beperkt zich niet tot Den Haag: tot diep in de provincie verenigen zich Wilders-adepten in clubjes met groteske doelstellingen. Een van die clubjes is de helaas nog niet tot het publieke bestel doorgedrongen Populistische Omroep Nederland van de Groninger Ronald Kaatee.

In de discussie rond de geweigerde Arondéuslezing van Thomas von der Dunk deed Kaatee van zich spreken middels een ingezonden brief in de Volkskrant; je moet wat als omroepvoorzitter zonder zendtijd.

Kaatee betoogde dat ‘de linkse kerk’ een klimaat aan het scheppen is waarin het gelegitimeerd is om Wilders voorgoed het zwijgen op te leggen, net als in de tijd van Fortuyn. Om die reden was het begrijpelijk dat de lezing van Von der Dunk was geweigerd: die haatpreek had zomaar Geerts dood kunnen betekenen.

Iemand die zoiets werkelijk gelooft, kan beter geen aandacht op de gewraakte lezing vestigen, zou je dan denken. Maar dat is nu juist het aardige van types als Kaatee: ze begrijpen zelf ook niet helemaal wat ze zeggen en doen. Wie in de krant een pleidooi houdt voor een verbod, doet juist datgene wat het verbod had willen tegengaan – kostelijk!

Begin jaren negentig deed Ronald Kaatee voor het eerst van zich spreken, toen hij een rechtse milieupartij oprichtte die nul zetels scoorde bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 probeerde hij het in zijn woonplaats Groningen opnieuw, met wederom nul zetels als resultaat.


Na die debacles was het lange tijd stil rond Kaatee, tot hij in 2007 met onder meer Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam de Populistische Omroep Nederland (PON) oprichtte. “Dit is geen project van vijf bestuursleden die te veel vrije tijd hebben,” lichtte Kaatee zijn initiatief toe.

Het ging erom dat het niet ‘fair’ was dat ‘de staatsomroep van onze belastingcenten vrijwel exclusief linkse propaganda over ons uitstort’. Er zou ook een actualiteitenrubriek moeten komen waar politici als Verdonk en Wilders zich ‘op hun gemak’ zouden kunnen voelen.

Meteen ging er van alles mis. Het lukte Kaatee niet om een rekening te openen bij de Groningse ING-bank. Volgens hem was dat omdat die bank met staatssteun van Wouter Bos overeind was gehouden en omdat Wim Kok en Lodewijk de Waal er als commissarissen waren benoemd.

Vervolgens werd de omroep aangeklaagd door autoimporteur Pon, die naamsverwarring en imagoschade vreesde, waarop Kaatee de naam van zijn omroep veranderde in PopNed.

Om toegelaten te worden tot het publieke bestel, heb je vijftigduizend leden nodig. Met een ledental dat rond de duizend schommelt is dat voor PON – pardon, PopNed – nooit een haalbare zaak geweest. Maar Kaatee is gewend aan nederlagen en geeft niet op. Toen het zijn concurrenten Wakker Nederland en PowNed wél lukte om tot het bestel toe te treden, verklaarde Kaatee dat hun niveau bedroevend was. “Er blijft een gapend gat op rechts.”

In Kaatees ogen kan Wilders niet meer stuk. “Ik ben zo rechts dat ik het geweldig vind wat Wilders allemaal doet,” verklaarde hij. “En met mij veel mensen, zeg maar een kwart van de bevolking.”


Ik verheug me nu al op de volgende actie van Kaatee: gegarandeerd vermaak. Voor wie niet wachten kan: Kaatee is ook in te huren via de Speakers Academy. Op de website wordt hij aangeprezen als ‘een man van ideeën’. Kaatee is niet duur: hij wordt aangeboden in de goedkoopste prijscategorie.