Spring naar de content

Over vier uur vergaat de wereld. Of niet? Dominee Visscher: ‘De kans is 50/50’

Het waren 5000 fantastische jaren, maar straks, om 18.00 uur, trekt de grote producer daarboven toch echt de stekker uit de langstlopende reality-show ter wereld. Dat beweert althans de Amerikaanse predikant Harold Camping. Ondanks de slechte kijkcijfers in de eerste paar jaar groeide Het Leven sinds pilot-aflevering De Appel langzaam uit tot een van de best bekeken programma’s in het universum. Wij vroegen dominee Visscher of dit nieuws waar is en welke programma’s we in het nieuwe seizoen kunnen verwachten. “De kans is 50/50.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Volgens predikant Harold Camping trekt God over een paar uur de stekker uit het leven...
Visscher: “Ten eerste wil ik benadrukken dat het einde van de wereld een genuanceerd verhaal is. Het klopt dat de bijbel voorspellingen doet over de toekomst en het einde staat er heel duidelijk in. De geschiedenis heeft een doel, onderdeel van een vooropgezet plan. Maar om nu te zeggen dat de wereld vandaag vergaat, dat vind ik grensoverschrijdend. De bijbel geeft ons dat tijdstip niet aan.”

Dus de wereld vergaat straks niet?
“De kans is 50/50.”

Vijftig procent!?
“De bijbel zegt heel duidelijk dat geen mens precies weet wanneer de einde daar is. Het kan dus ja of nee zijn.” 

U stapt elke dag het bed in met het idee dat er een 50% kans is dat de wereld vergaat?
“Ja, elke dag. En zelfs als ik 100% zeker zou weten dat de wereld zou vergaan, dan nog zou ik gewoon mijn werk doen. Het einde is trouwens tegelijk het begin van een glorieuze toekomst voor alle gelovigen”

Oké, puur hypothetisch: de wereld vergaat straks. Doet u dan ook voorbereidend werk voor de volgende dag die nooit zal komen?
De bijbel zegt heel duidelijk dat dan de schoenmaker schoenen moet blijven maken, de leraar lessen moet blijven voorbereiden en de predikant zijn preken. Dan doe je je plicht in het diepe verlangen om tot Gods toekomst. Want echt, dat zal onvoorstelbaar heerlijk zijn.”

U zei net dat de bijbel de toekomst kan voorspellen, zijn er signalen dat we in de eindtijd zitten?
“Ja, die zijn er wel. Het evangelie is zoals de bijbel zegt over de hele wereld verspreid. De joden zijn terug in het beloofde land. En de laatste tijd zien we veel oorlogen, aardebevingen, tsunami’s en revoluties. Daaraan zie je dat er wel iets aan het gebeuren is.”

Communiceert God eigenlijk ook wel eens op kleinere schaal? Bijvoorbeeld door de 3J’s als laatste te laten eindigen bij het Eurovisie Song Festival?
“In alles zijn tekenen en aanwijzingen te vinden van God. Maar om de 3J’s aan te wijzen als een signaal van het einde der tijden, nee dat niet.”

Wat kunnen we verwachten in de eindtijd?
“Jezus zal verschijnen uit Gods ruimte. Dit is een plek die buiten de kosmos ligt. Verder zullen alle mensen die ooit hebben geleefd opstaan. Samen me de mensen die nog leven zullen ze verdeeld worden in twee groepen. Een groep die God wil en een groep die God heeft verworpen. Dan komt het laatste oordeel. Hierna zal er een nieuwe aarde ontstaan. Een nieuwe aarde, hemel en kosmos.”

Heeft u nog tips of adviezen voor de mensen die in de verkeerde groep terechtkomen?
“Nee, ik kan je alleen advies geven voor dit moment: lees de bijbel en neem het Evangelie onmiddellijk aan. Voor de rest zegt de bijbel heel duidelijk dat je niet op de plek van de rechter moet zitten, dat ga ik ook niet doen.”

In Amerika is er een atheïst die aanbiedt om op huisdieren te passen van christenen die naar de hemel opstijgen. Steunt u dat plan?
“Nee, dan ga je het ridiculiseren en nogmaals, het is een ernstige zaak. Mensen zijn gemaakt na het evenbeeld van God, zij zullen beoordeeld worden. Dieren gaan gewoon dood.”

Onderwerpen