Spring naar de content

Eindelijk: Mariko Peters spreekt

GroenLinks en Mariko Peters hebben er anderhalve week over nagedacht, en hier is hij dan eindelijk: hun langverwachte reactie op het artikel over het Tweede Kamerlid in HP/De Tijd van afgelopen week. “Ik begrijp de ophef,” zegt Peters vanmiddag in NRC Handelsblad.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Boudewijn Geels

Peters doelt hiermee op de commotie over haar rol bij een subsidieaanvraag van haar toen nog geheime minnaar Robert in 2005 in Kabul. Peters was daar toen als diplomate gestationeerd. Ze beweert nu dat ze wel degelijk integer heeft gehandeld. Maar, geeft ze toe: “Het had wel wat zakelijker gemogen.” Gelet op de precieze inhoud van de mails is dat een eufemisme van formaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de zaak.

GroenLinks is vanmiddag dus ook met een verklaring gekomen. Hierin staat: “GroenLinks betreurt de situatie die is ontstaan rond haar gewaardeerde Kamerlid Mariko Peters. Het betreft aantijgingen die grotendeels te herleiden zijn tot een zeer gecompliceerde privé-zaak. Wij hebben vorige week besloten uiterste terughoudendheid in de media te betrachten in het belang van de betrokken kinderen en om de reeds eerder afgesproken overdracht van de kinderen aan de moeder niet verder te compliceren. Deze overdracht heeft het afgelopen weekend plaatsgevonden. GroenLinks betreurt zeer dat de privacy van Mariko Peters en haar gezin is geschaad en wenst hen van harte toe dat hun privéleven in rustiger vaarwater komt.”

Dit deel van de verklaring gaat over het feit dat HP vorige week onthulde dat Peters medeplichtigheid aan kinderontvoering kan worden verweten. Peters stond namelijk toe dat haar partner Robert de drie kinderen uit zijn eerdere relatie tegen de afspraken in niet terug bracht naar hun moeder in Engeland.

Belangrijk is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie dit in correspondentie als ontvoering betitelde. Daarover wordt zowel in het interview als in de verklaring van GroenLinks met geen woord gerept.

In de GroenLinks-verklaring staat wel: “Wij zien op basis van de ons beschikbare informatie en eerder onderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) geen aanleiding om te twijfelen aan de integriteit van Mariko Peters. Om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, hebben wij Buza zelf verzocht aanvullend onderzoek te verrichten. Wij zien dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. Onze partij baseert zich in de politiek graag op feiten en doet dat ook als het onszelf raakt. Zoals nu.”

Ook HP/De Tijd baseert zich graag op feiten. Peters stelt in de NRC dat HP/De Tijd zich ‘op één enkele bron’ heeft gebaseerd. Dat is feitelijk onjuist.

Bovendien had dit weekblad Peters en GroenLinks een uitgebreide vragenlijst doen toekomen. Het Kamerlid en haar partij kozen ervoor een ultrakort mailtje terug te sturen, waarin Peters volstond met de mededeling dat ze zich ‘niet in de beschreven situatie herkent’, en dat de ‘geïnsinueerde situatie feitelijk onjuist’ is. Aan ons verzoek om aan te geven wat er dan precies niet klopte, werd geen gehoor gegeven.

HP/De Tijd hecht eraan te benadrukken dat het dit blad uitsluitend om de rol van de politica Mariko Peters gaat. Daarom hebben we bijvoorbeeld ál te gênante privé-mailtjes niet gepubliceerd.

Onderwerpen