Spring naar de content

Karaktermoordenaar Tino Wallaart – voor al uw communicatieadviezen

Gekker moet het nu toch echt niet worden met de kritiek op de communicatiestrategie van GroenLinks inzake Mariko Peters. Want bij de deskundigen die het allemaal beter menen te weten, heeft zich nu ook communicatieadviseur Tino Wallaart geschaard. Tino wie? Tino de man die in 2000 toenmalig PvdA-voorzitter Marijke van Hees ten val bracht – met een gefingeerd verhaal over haar declaratiegedrag.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Niek Stolker

In NRC Handelsblad had Wallaart gisteren het hoogste woord over de affaire rond Peters en het falende crisismanagement van GroenLinks. “Wij adviseurs zitten niet in de business van gelijk hebben, maar van gelijk krijgen. En dat krijg je natuurlijk niet als je blijft ontkennen, terwijl journalisten aan de haal kunnen gaan met materiaal dat het tegendeel lijkt te bewijzen.”

En inderdaad: Wallaart, tegenwoordig ‘head of external policies’ van Natuurmonumenten, kan het weten. In 1999, toen hij nog op het partijbureau van de PvdA werkte, spande hij zich danig in om zijn boezemvrienden Lennart Booij en Erik van Bruggen tot partijvoorzitters gekozen te krijgen. Toen dat niet lukte, nam hij een jaar later wraak op de vrouw die Booij en Van Bruggen bij die voorzittersverkiezingen had verslagen: Marijke van Hees. In Vrij Nederland schreef Wallaart op 9 september 2000 dat Van Hees zich schuldig had gemaakt aan ‘op zijn vriendelijkst gezegd slordig declaratiegedrag’ en ook zou ze ‘een discutabele opvatting’ hebben ‘over het verschil tussen mijn en dijn’.

Die beschuldiging bleek naderhand nergens op te zijn gebaseerd, maar toen was het voor Van Hees al te laat: ze vertrok als partijvoorzitter en werd later PvdA-wethouder in Enschede.