Imperialistische minaretten van 27 meter worden onze ondergang

bas paternotte 13 aug 2011 Politiek

Ergens in 2004 rekende toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) het LPF-Kamerlid Joost Eerdmans voor dat het beantwoorden van een Kamervraag 1750 euro kost. Dat is nu zeven jaar geleden, laten we zeggen dat de beantwoording (ambtenaren, 150 kopieën, koffiejuffrouw, inflatieindex) nu 2000 euro kost. Dat loopt dus behoorlijk in de papieren gezien de duizenden Kamervragen die onze parlementariërs jaarlijks stellen. Oók de PVV doet daar vrolijk aan mee. Want: imperialistische minaretten van 27 meter hoog zijn de bijl aan de stam der beschaving.

Los van het feit dat het bere-interessant is of moskeeën echt drukkende werking hebben op de huizenprijzen, bestaat deze Kamervraag van de licht-suïcidale [[popup file=”2011-08/klaveren.jpg” description=”Joram van Klaveren” align=”inline” ]] en Geert Wilders voornamelijk uit blabla en geleuter.  De bouw van de moskee in Leiden – incluis de 27 meters tellende minaret van 27 meter – is namelijk een strikt Leidse aangelegenheid. En dat is dan ook precies wat minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken zal antwoorden. En dat weten Van Klaveren en Wilders ook.

Strikt genomen misbruiken beide PVV’ers het gereedschap dat Kamervraag heet voor hun eigen campagne tegen de vermeende islamisering van Nederland. Ik verwijs u naar vraag twee. Die specifieke vraag over islamisering wordt overigens al gesteld sinds Wilders besloot voor zichzelf te beginnen. Meerdere kabinetten hebben inmiddels duidelijk gesteld dat er geen sprake is van islamisering in Nederland. Conclusie: islamisering bestaat niet.

Nu ja, Kamervragen dus. Eerdmans wordt terdege gemist. Jaarlijks maakte hij een overzicht van de meest stompzinnige Kamervragen.

Reageer op artikel:
Imperialistische minaretten van 27 meter worden onze ondergang
Sluiten