Spring naar de content

Marikogate: 10 lessen van dé spindoctor

Dat er iets heel erg fout is gegaan bij de communicatieafdeling van GroenLinks inzake de kwestie Mariko Peters is evident. Het hoofd voorlichting van de fractie lag op een surfplank ergens in Centraal-Amerika, het lijdend voorwerp wilde nauwelijks of geen vragen beantwoorden en – naar verslaggever dezes heeft begrepen – werd de eerste crisiscommunicatie gecoördineerd door GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent. Tijd om lessen te trekken dus. Spindoctor Kay van de Linde gaf op verzoek vanmiddag een crash course crisiscommunicatie.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Les 1. Vermijd alle vormen van belangenverstrengeling als je publiek figuur bent of wil worden.

Les 2. Maak intern (crisis) draaiboekje voor issues waarvan kans bestaat dat ze kunnen ontbranden.

Les 3. Neem intern alvast maatregelen tegen ‘overtreder’, zodat je dat later kunt aanvoeren ter verdediging.

Les 4. Niet het ‘slachtoffer’ maar een professional of manager de regie geven zodra crisis breekt.

Les 5. Zodra crisis breekt, spreek intern af dat we niet de realiteit, maar de perceptie moeten managen.

Les 6. Een crisis is een (informatie)vacuum dat je bestrijdt met informatie, dus (over)communiceer. Alles op tafel.

Les 7. Realiseer je dat schade van een crisis niet ligt in het event zelf, maar hoe lang en hoe vaak het in de media blijft.

Les 8. Vertel alles, anders krijg je iedere dag een nieuw feitje en wordt het Chinese water torture.

Les 9. Reageer bij voorkeur in eigen persoon op televisie (niet in print) omdat je meer regie hebt en emotie kunt tonen

Les 10. Volgende keer eerst even Kay van de Linde bellen. Die heeft het tenslotte aan den lijve ondervonden 🙂

Maar nog belangrijker aldus de spindoctor:

Onderwerpen