Spring naar de content

Opinievrijdag: ‘Alleen linkse mensen mogen het opnemen voor verdrukten’

Opinie, Nederland barst er van. Met name sinds de komst van het VARA-vehikel Joop is het alleen maar leuker geworden. Neem nou Ewout Klei, politiek historicus en secretaris van D66 te Kampen. Het stoort hem dat publicisten zoals Amanda Kluveld en Afshin Ellian het opnemen voor Asia Bibi, een christelijke vrouw in Pakistan die het risico loopt gedood te worden omdat ze de profeet Mohamed beledigd zou hebben. “Het opkomen voor vervolgde christenen verwordt dankzij Kluvelds lobby steeds meer tot een rechtse hobby.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Klei betoogt dat het beter is dat opiniemakers, politiek en media zich stilhouden over deze schrijnende kwestie. “Gelet op de hoogoplopende emoties die de zaak ook in Pakistan oproept, denk ik dat de uiterste terughoudendheid en voorzichtigheid moet worden betracht. Bibi is niet gebaat bij publieke protesten, maar bij stille diplomatie.” Het schrijnende verhaal over Bibi stond afgelopen maandag in [[download file=”2011-08/bibi.pdf” icon=”” text=”de Volkskrant” title=”” ]] (PDF).

Nu ja, het is maar goed dat de politiek niet luistert naar Klei. Van links tot rechts maakt de Kamer zich druk over de kwestie Bibi. Eind vorig jaar stelden SP, CDA, PVV, ChristenUnie en de SGP al Kamervragen. Officieel is er een religiebrede blasfemiewetgeving in Pakistan. De praktijk laat zien dat met name minderheden daar het slachtoffer van zijn. Of zoals minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) het omschrijft: “Verdachten worden veelal op basis van dun bewijs in voorlopige hechtenis gesteld in afwachting van een rechterlijk oordeel dat soms jaren op zich laat wachten. (-) Hoewel alle Pakistanen, dus ook moslims, onderworpen zijn aan deze wetgeving, treffen blasfemiebeschuldigingen vooral de religieuze minderheden.”

Welkom in Nederland:  Ewout Klei laat liever een moeder wegens blasfemie ter dood brengen dan het eens te zijn met Amanda Kluveld. Polarisering gaat hard komen dit jaar. Zich ergeren doet u hier: “Als Kluveld cum suis werkelijk begaan zijn met het lot van deze Pakistaanse christin, dan doen ze er verstandig aan een stapje terug te doen.”

Instant-update Klei begint nu ook te twijfelen aan zijn artikel.

Onderwerpen