Stop de dorpsdichter

mark traa 13 sep 2011 Politiek

Nee, de goeden willen we niet te na spreken. Er zijn stadsdichters van hoog niveau, vooral in grotere gemeenten – waar dus ook uit veel dichters te kiezen valt. Na de stadsdichters kwamen echter de dorpsdichters. En smaken verschillen, maar mij lijkt hier toch sprake van een verschraling. Niet zelden trekken gemeenten duizenden euro’s uit voor een eigen dichter. Wat krijgen ze daarvoor terug? Een tamelijk willekeurige bloemlezing uit het aanbod van de afgelopen jaren. Maar opgepast: uw tenen kunnen zich gevaarlijk gaan krommen.

Toeristen
Toeristen
kijken alle kanten uit
van oost naar west
en noord naar zuid
van links naar rechts
en weer terug
Toeristen
lopen alle kanten op
van de parkeerplaats
naar de havenkop?en
van de wallen
naar de kerk
van zuid naar noord
de straten door
heen en weer
terug
De één loopt traag
een ander vlug
de vesting door
bekeken door
bewoners
en
bezoekers
die zitten in de zon
op straat of een terrasje
te eten of te drinken
zonder te weten
nog hoe lang
Zitten lopen kijken
alle kanten op
doet bijna iedere
toerist in deze
Hanzestad
Ook ik kijk er
een middag rond
als dichter van de stad
waar weliswaar niet alles
kan zoals in Amsterdam
maar altijd wel weer
wat te beleven valt
of zo u wilt gebeurt

Hans Lambrechts (Elburg)

PVV
1061 stemmen in ons mooie Raalte,
gingen naar de PVV.
Een partij,
ik moet het zeggen,
daaraan doe ik echt nooit mee.
Vrijheid, dat geldt toch voor ieder!
Allochtoon en autochtoon.
Samen leven in een vrij land is,
dat vind ik tenminste,
heel belangrijk, heel gewoon.
Of je christen bent,
of moslim,
of je gelooft helemaal niet,
respect hebben voor een ander
is wat iedereen graag ziet!
Daarom schrijf ik hier mijn wens neer:
“Blijf goed leven met elkaar.
Leer elkaars cultuur goed kennen,
ga eens bij een ander op bezoek.
Respecteer gewoon die ander,
ook al leest die een ander boek.”

Benne Solinger? (Raalte)

De blauwe vlag
Bij uitstek een plek
om te recreëren
Zandvoort aan zee.

Zij meet zich internationaal
met duurzaam ondernemen
haar vlag staat symbool
voor een schoon en veilig
leefmilieu
zodat men zorgeloos
genieten kan
op land en in zee.

De ongereptheid, haar natuur
vormt een luchtig schouwspel
met daar tussenin de oude dorpskern
waar cultuur haar houvast vindt.

Voortdurend zoekt ze
naar vernieuwing en
verhoogt de kwaliteit
statig wappert de erkenning
jaarlijks in de wind.

Bij uitstek een plek
om te recreëren
Zandvoort aan zee.

Ada Mol (Zandvoort)

Verkoper
Van het loon koopt hij zijn brood,
zijn dagelijkse kostje,
de kleren voor zijn kind, de krant
en af en toe een glaasje bier
het houdt niet over want
het is geen vetpot hier.
Beleg, presentjes voor zijn vrouw
de nieuwe televisie,
de tweede vakantie in de kou
worden aangeschaft van de provisie.

Mas Papo (Bernheze)

Gelukkig Nieuwjaar
Besef: de crisis verliest krediet,
maar de poëzie verkiest het lied.

Het nieuwe jaar is jong van leven.
Het glas champagne mag geheven.

Het vuurwerk op straat regent rood.
De kinderen worden schaatsend groot.

Op de Brink wensen mensen elkaar
geluk, terwijl de dorpsdichter schrijft

op de eerste dag van dit jaar:
Laren verdient altijd al een negen.

Gerard Beentjes (Laren)

Velsen in volle vaart
Beste burgemeester, voor u liggen zes vacante jaren waarin u de storm vooruit kan varen met uw burgerbemanning reeds ten dek.

Voor u ligt een praalschip van een plek waarvan u eerste kapitein mag zijn in opdracht van zeven gewesten die hun eigen dorp eerder als beste dan als minste plaats aanschouwen.

U heeft beschikking over een collectief vertrouwen van bijna 70.000 schepelingen die u omringen op de reis en waar u verder mee kunt bouwen.

Tussen duin en sluizen, monumenten en molen, zeilt u vervolgens bevoorraad met verse vis en zeebeschuit de weelderige wolkenstroom vooruit.

Beste burgemeester Weerwind, nu u met ons Velsen opvaart naar harmonie en welvaart, wens ik u namens mijzelf en mijn stad een glorieuze vaart.

Joris Brussel (Velsen)

Zwol-LED
lumineus
kunstwerk op stadskantoor
geeft prominent
een visie door

duurzaam

daarom minder duur
win-win scoort
gemeentelijk vuur

LED
licht dat opging
lamp die licht
toekomst opent

ander zicht

Alet Boukes (Zwolle, ter gelegenheid van de inwerkingstelling van het kunstwerk ‘De Bureaulamp’ op het stadskantoor)

Reageer op artikel:
Stop de dorpsdichter
Sluiten