Spring naar de content

Bankwereld-enquêtecommissie: 1-0

Vandaag begint de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel haar verhoorsessies. Spannend en van groot belang, want het gaat om ontzagwekkende sommen belastinggeld die in 2008 en 2009 zijn ingezet om het bankwezen van de ondergang te redden. Vandaar dat de Tweede Kamer haar knapste financieel specialisten heeft afgevaardigd om de kanonnen uit de bankwereld van repliek te dienen. Toch?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Mark Traa

Nou, lees en oordeel zelf.
Voorzitter Jan de Wit (SP) is van huis uit advocaat en procureur. In de Kamer heeft hij de portefeuilles binnenlandse zaken, asielbeleid en justitie.
Helma Neppérus (VVD) studeerde journalistiek en rechten en is sinds kort fractiewoordvoerster belasting. Daarvoor hield ze zich bezig met ruimtelijke ordening en milieubeleid.
Roos Vermeij (PvdA) studeerde vrouwengeschiedenis en was tot haar verkiezing in de Kamer, in 2006, werkzaam bij het bedrijf dat de OV-chipkaart ontwikkelde.
Dion Graus (PVV) was onder meer autoverkoper, dierenartsbezoeker en verkoopmanager voordat hij in 2006 in de Tweede Kamer kwam. Daar kennen we hem eigenlijk alleen als voorvechter van dierenrechten.
Maarten Haverkamp (CDA) volbracht zijn studie theologie niet, kwam in 2002 in de Kamer en had de portefeuilles binnenlandse zaken, defensie, verkeer en buitenlandse zaken.
Fatma Koser Kaya (D66) studeerde rechten. Sinds vorig jaar is ze namens haar fractie woordvoerster sociale zaken en werkgelegenheid.
Rik Grashoff (GroenLinks) studeerde bouwfysica. Hoewel hij eerder Mariko Peters verving tijdens haar zwangerschap, is zijn Kamerlidmaatschap pas definitief geworden na het vertrek van Femke Halsema. Hij ‘doet’ vooral binnenlandse zaken, landbouw en ruimtelijke ordening.

We hebben zomaar het vermoeden dat de bankmensen en de andere financieel experts die zich de komende weken laten ondervragen nu al een puntje voor staan. De dames en heren commissieleden wensen we daarom veel sterkte en wijsheid toe.