Occupy Amsterdam kampt met leegstand en verdeeldheid

bas paternotte 11 nov 2011 Politiek

Besloot het zooitje ongeregeld op het hoofdstedelijke Beursplein vorige week een oud-Shell laboratorium te kraken, nu blijkt een deel van de tentjes leeg te staan. Of het één met het ander te maken heeft is onduidelijk, maar actie is volgens de Occupiers gewenst. Daarom worden [[popup file=”2011-11/tent.jpg” description=”leegstaande tenten sinds gisteren opgeruimd” align=”inline” ]]. Eén van de vele besluiten van de General Assembly, het dagelijkse vergadermoment van de demonstranten. De notulen zijn kostelijk om te lezen, een bloemlezing. “Ik zie het als heel schadelijk dat wij als 99% zelf al verdeeld zijn.”

Richtlijnen
“Het voorstel is dat wij richtlijnen vaststellen (ideologisch, praktisch etc) waarbij we de werkgroepen zelfstandiger besluiten laten nemen binnen die richtlijnen, zodat ze niet alles hier in de general assembly moeten bespreken.

(-)

Ik vind het eerlijk gezegd heel vaag nu. Ik stel voor om deze discussie uit te stellen naar een andere dag zodat er concrete voorbeelden zijn.”

Ontspanning
“Er is voor vanavond avond variatee gepland; een lezing om half 9, getiteld de Slag van Waterloo en wat verder volgde. Die is in de witte tent.”

Media-aandacht
“Het is dus eigenlijk de bedoeling dat ik volledige verantwoordelijkheid op me neem en als enige wordt gearresteerd: het gaat om de media aandacht.”

Verdeeldheid
“Sowieso vind ik het heel schadelijk als wij verschillende bewegingen van ons gaan distantiëren. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we ons distantiëren van bepaalde standpunten. Van uitingen van hen. Ik zie het als heel schadelijk dat wij als 99% zelf al verdeeld zijn.”

Mankracht
“Er was een mededeling van de werkgroep actie’s en demo’s dat er vandaag maar 5 mensen zich hadden gemeld bij het info-punt voor de eerder genoemde flyer-actie.”

Visie
“De volgende punten zijn niet aan bod gekomen en zijn verplaatst naar de agenda van de G.A. van morgen, tenzij anders aangegeven: (-) Wanneer er en wat er uit de werkgroep visie komt.”

Zelf meedoen aan de General Assembly kan ook. Maar: roken, haantjesgedrag en te lang uitweiden zijn verboden. En vergeet niet: beslissingen worden genomen middels het consensusmodel: een voorstel wordt aangenomen zodra niemand meer aangeeft het er oneens mee te zijn. Hou dus rekening met een lange zit. Hieronder enkele nuttige handgebaren zodat vergaderen nog efficiënter wordt:

[[image file=”2011-11/zomoethet.jpg” ]]

Reageer op artikel:
Occupy Amsterdam kampt met leegstand en verdeeldheid
Sluiten