Hansje van Halem

Ultima sui generis. Duizenden frankeren dagelijks met haar grafisch geluk, doch slechts enkelen onder ons genieten het bezit van haar andere zin- en vormgeving. Een geweldig productieve pietlut met speelse inzichten, die bibliofielen weet te vervoeren. Haar lijnen en letters tonen ons een verhaal, niet een uitleg of mededeling. Typografie als een experimenteel leven met tastbare liefde voor toepasbare textuur en een grensverleggende verkenning van de ruimte tussen zwart en wit. Au fond: taal is tekenen.

www.hansje.net

Meer leuke content? Like ons op Facebook