Spring naar de content

Gouverneur van Limburg: Het moet deftiger

De kwestie Cor Bosman en het uitgekotst stuk halalvlees is Limburgs gouverneur Theo Bovens niet in de koude kleren gaan zitten. Hij wil met de Provinciale Staten in overleg over hoe het deftiger kan.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Zulks schrijft Bovens in een brief aan het presidium van de Provinciale Staten van Limburg. Hij vindt dat de provinciale politiek een voorbeeld moet zijn voor de burger: “Die omgangsvormen zijn immers een voorbeeld (positief of negatief) voor de burgers die onze werkzaamheden actief of passief volgen.”

En: “Ook in de samenleving zien wij tekenen van onmaatschappelijk gedrag, beledigende taal, kwetsende uitspraken, hufterigheid, die ervoor zorgen dat mensen zich bedreigd, beledigd of ongelukkig voelen.” Bovens wil samen met de Staten gaan ‘brainstormen’ over hoe het deftiger kan. Hij verwacht ook inbreng van de PVV. “Ik hecht (-) zeer aan [[download file=”2012-01/brief-bovens_1.pdf” icon=”” text=”een gezamenlijk initiatief van alle partijen” title=”” ]].” (PDF)

Ook in Den Haag duikt eens in de zoveel tijd de discussie op over omgangsvormen binnen het parlement. Zoals bij de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen in september. Daar leidde een uitspraak van Geert Wilders (‘bedrijfspoedel‘) en een woordenwisseling tussen eerstgenoemde en premier Rutte (“Doe eens normaal, man”) tot enige commotie. Maar dat was niets nieuws zoals Martin Sommer correct concludeerde in de Volkskrant: “Want elk jaar hoor je dat Wilders nu aan het eind van zijn Latijn is. En ook dat hij erger dan ooit is. Dat was zo bij ‘knettergek’ en ook bij de ‘kopvoddentaks’.”

De makke van een debat over omgangsvormen binnen het parlement (landelijk, provinciaal of lokaal) is dat het uiteindelijk verstomt. In 2008 probeerde toenmalig VVD-Kamerlid Johan Remkes nog een dergelijke discussie aan te zwengelen in het parlement. Er moest een einde komen aan het op de man spelen in plaats van op de bal, het onheus bejegenen en het intimideren. Het initiatief bloedde uiteindelijk dood. Vermoedelijk is het initiatief van Bovens hetzelfde lot beschoren.