Spring naar de content

Dames, nog even doorbijten

Een wilde staking in een New Yorkse textielfabriek op 8 maart 1908 luidde de start van de emancipatiebeweging in. Ruim een eeuw later is 8 maart nog steeds Internationale Vrouwendag. Maar wat valt er anno 2012 te vieren? Twintig ideeën over vrouwen & werk getoetst.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Karen Geurtsen

1. Vrouwen zitten liever thuis dan dat ze fanatiek carrière maken.
Klopt grotendeels. Meer vrouwen dan mannen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd in huis. Omdat tegenwoordig geen enkele vrouw hiertoe gedwongen is en alle kansen voor haar open liggen, lijkt dit een bewuste keuze. De arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is internationaal gezien hoog. Maar liefst 71 procent heeft een baan, ten opzichte van 83 procent van alle mannen. Hierin streeft van de 27 EU-landen alleen Denemarken ons voorbij. Maar een overweldigende meerderheid, namelijk 75 procent van hen, werkt minder dan 35 uur per week en kiest dus niet voor een ‘echte’ carrière. Van alle mannen werkt slechts 15 procent in deeltijd.

2. Mannen en vrouwen verdienen evenveel.
Klopt niet. De wet Gelijke Behandeling uit 1975(!) schrijft voor dat iedere werknemer voor hetzelfde werk hetzelfde loon krijgt, maar de praktijk wijst anders uit. Mannen krijgen voor eenzelfde baan gemiddeld meer betaald dan hun vrouwelijke equivalent. Al in hun eerste job verdienen vrouwen 2,7 procent minder dan een man met dezelfde functie. Volgens de Emancipatiemonitor 2010 van het Sociaal en Cultureel Planbureau bedraagt het gemiddelde verschil zelfs 9 procent in het bedrijfsleven en 8 procent bij de overheid. Los daarvan betalen traditionele ‘vrouwenberoepen’ slechter dan ‘mannenberoepen’. Bent u bijvoorbeeld verpleegkundige met een hbo-opleiding, dan verdient u waarschijnlijk minder dan uw man, die elektrotechniek deed op het hbo. Lichtpuntje is een recent Brits onderzoek, waaruit blijkt dat een vrouw tot dertig jaar met een hoge functie 24.801 euro per jaar verdient: 677 euro meer dan haar mannelijke collega. Bij oudere vrouwen ligt het salaris echter nog steeds lager. Onderzoekster Petra Wilton denkt dat het nog wel honderd jaar duurt voordat we van volledige inkomensgelijkheid kunnen spreken.
Lees het gehele artikel in de HP/De Tijd van deze week

Onderwerpen