‘Het UvA-bestuur doet aan alles behalve onderwijs’

irene de zwaan 14 mrt 2012 Politiek

Door de bezuinigingen werken universiteiten steeds commerciëler. Niet de kwaliteit van het onderwijs staat voorop, maar rendement en topposities op de internationale ranglijsten. Docenten en studenten van de UvA verzetten zich tegen de managerscultuur.

Tien geboden voor universiteitsbestuurders,’ staat er boven de laatste column van Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het universiteitsblad Folia. Het eerste gebod luidt: ‘U zult afmaken waar u aan begonnen bent, alvorens aan iets nieuws te beginnen’. Direct gevolgd door: ‘U zult niet als een kip zonder kop achter aftandse beleidstrends aanlopen, een universiteit verwarren met een onderneming, uzelf als een semipublieke entrepreneur belonen, maar organisatorische rust als hoogste doel waarderen’. In een theehuis op het Amsterdamse Roeterseiland, dat de UvA momenteel op de schop neemt, licht Engelen zijn geboden toe. “De UvA lijdt aan een enorme drang tot schaalvergroting,” zegt hij, doelend op onder meer de verregaande samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) die voor komend studiejaar op het programma staat. Hij denkt dat het de voorbode is van een fusie, die niet ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. De universiteit wordt er per slot van rekening alleen maar bureaucratischer van, vindt Engelen. En hoe groter de organisatie, des te meer er moet worden verantwoord. ‘Het voeden van het evaluatiemonster’ noemt de hoogleraar het licht spottend. HP | de tijd Het college van bestuur van de UvA wil meer samenwerken met internationale researchgroepen, hogescholen en andere universiteiten. En al dat bouwen zou noodzakelijk zijn omdat veel faculteitsgebouwen verouderd zijn en niet meer aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Engelen wijst erop dat schaalvergroting in ‘de gehele semipublieke sector’ plaatsvindt. “Je ziet het ook bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen en de kinderopvang. De organisatie wordt geprofessionaliseerd, hoewel ‘schijnprofessionalisering’ een beter woord is, waardoor er een wildgroei aan stafmensen ontstaat die allemaal hoge salarissen hebben en aangesteld zijn om plannetjes te maken. Plannetjes om het plannetjes maken.” Volgens Engelen is het UvA-bestuur ‘met alles bezig behalve met onderwijs’. “Ik heb eerder het idee dat de UvA als vastgoedmagnaat opereert. Door al die verbouwingen heeft de universiteit voor honderden miljoenen aan schulden gemaakt. Geldschieter Deutsche Bank stelt financiële eisen, wat ertoe leidt dat een deel van de onderwijsgelden afgeroomd wordt om een verplichte reserve op te bouwen.” Even later zegt hij: “Maar als je de klachten van studenten hoort, dan gaan die vooral over problemen met de inschrijving, de administratie, de verwerking van cijfers. Zorg er eerst voor dat je dat op orde hebt, alvorens je over nieuwe verbouwingen of een fusie spreekt! Weet je wat fantastisch zou zijn? Een verbod op nieuwe plannetjes.
Lees het gehele artikel in de HP/De Tijd van deze week.

Reageer op artikel:
‘Het UvA-bestuur doet aan alles behalve onderwijs’
Sluiten